• Admin

2020 rok - Wiele zmian - Biała lista

A co to takiego jest?

Można długo opowiadać, ale chyba krótko mówiąc, będzie lepiej. "Biała lista" jest połączeniem obecnie istniejących rejestrów o podatnikach VAT czynnych i zwolnionych, wykreślonych z rejestru a nawet tych którym odmówiono zarejestrowania, wszystko będzie w jednym. Na tej „białej liście”, obok podstawowych informacji jak nazwa lub adres siedziby podatnika, znajdą się też informacje o numerach kont bankowych dla danego podatnika.

Praktycznie jest tak, że płatność za transakcję pomiędzy przedsiębiorcami, której dokumentem jest faktura wystawiona przez podatnika VAT czynnego, będzie przekraczała 15 tys. zł, to podatnik ten będzie zobowiązany do uregulowania należności na konto kontrahenta wskazane na „białej liście”.

Jeśli ta zapłata nie nastąpi w sposób opisany powyżej, będzie musiał liczyć się z potencjalnymi sankcjami. Co to oznacza?, w przypadku przelewu na rachunek nieznajdujący się na „białej liście” nabywca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatku w tej części, w jakiej płatność przekracza 15 tys. zł. Dodatkowo nabywca będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za nieodprowadzony VAT, w części proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę lub usługę.

Jaka będzie praktyka? - Praktycznie nowe przepisy nałożą na podatników obowiązek każdorazowej weryfikacji kontrahenta przy zlecaniu płatności na jego rzecz, w celu upewnienia się czy płatność jest zlecana na rachunek bankowy znany Ministerstwu. Co bardzo istotne, przy weryfikacji rozliczenia transakcji mają być brane dane znajdujące się na „białej liście” na dzień zlecenia przelewu!.

A co się stanie gdy podatnika nie będzie na "białej liście?. Została wprowadzona "deska ratunkowa" - podatnik będzie mógł uwolnić się od sankcji (płacąc na rachunek spoza "białej listy") mając na to 3 dni od dnia zlecenia wykonania przelewu. W tym terminie będzie musiał (koniecznie) złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na „niezgłoszony” rachunek. Dodatkowo jeśli się będzie chciało uniknąć solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT, trzeba będzie dokonać zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Czy to będzie utrudnienie czy kłopot?, trudno wyrokować. Nie ulega wątpliwości że trzeba się stosować i pamiętać że coś takiego istnieje. A opinie i oceny będą jak to zwykle różne, każdy będzie miał swoją. Na koniec jeszcze jedno, prosimy pamiętać że aktualizacje robione są w ciągu dnia i przez pięć dni w tygodniu. Tak więc mogą wystąpić "wahnięcia" w aktualizacji, prosimy to brać pod uwagę.

Gdzie znajduje się biała lista, wykaz? - tutaj można sprawdzać kontrahentów lub na stronie ceidg.


26 wyświetlenia
terminal płatniczy za darmo_warszawa_kasy fiskalne_online
Kasfisk_firmy_kasa_fiskalna

BIURO HANDLOWE

03-216 Warszawa

ul. Modlińska 6 lok.112

w budynku CEZEX

(przy Auchan Modlińska)

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

© 2014 by KasFisk. Proudly created - aservice

SERWIS

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Miodowa 5

kasa_fiskalna_warszawa_tanio_kasy_fiskalne
kasy fiskalne online_warszawa_kasfisk.jp

<img src='http://kasfisk.com/v2/thumbs.php?size={t}&url={url}'>