top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

CEIDG WPROWADZA ZMIANY - KASA FISKALNA

Zaktualizowano: 10 maj 2023

Kilka zdań informacji o zmianach jakie zostały wprowadzone przy zawieszaniu gospodarczej w CEIDG.

Zostały wprowadzone pewne zmiany w zasadach prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczą one wszystkich, i dlatego parę słów na ten temat. Zmiany, czy korzystne czy też nie, sami Państwo oceńcie dotyczą wpisów które wielu z nas wykonuje w CEIDG. Najważniejsze modyfikacje dotyczą okresów zawieszenia działalności gospodarczej, którą będzie można obecnie zawiesić na dowolny okres - bezterminowo. Pozostał jednak zapis w zmienionych przepisach o najkrótszym okresie - nie może być on krótszy niż 30 dni (art.22 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Zniesiony został zapis o zasadzie wykreślenia przedsiębiorcy z ewidwncji CEIDG po upływie okresu 24 miesięcy przy nie podjęciu ponowym działalności gospodarczej. Obecnie każdy będzie mógł wznowić zawieszoną uprzednio działalność w dowolnym, dogodnym dla siebie momencie.

Kolejną innowacją jest wprowadzenie zasady automatyzmu. Jeżeli przedsiębiorca wskaże we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej zarówno datę zawieszenia jak i wznowienia działalności, to CEIDG automatycznie "dopisze" takiego przedsiębiorcę po okresie zawieszenia do wpisów czynnych podmiotów gospodarczych. Czyli nie trzeba będzie w takim przypadku składać kolejnego wniosku.

Wprowadzono także zmiany dla przypadków szczególnych.

Przykładowo : jeżeli tak się zdarzy, że przedsiębiorca będzie zatrudniał wyłącznie pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym, bądź urlopie rodzicielskim, to będzie mógł (przedsiębiorca) zawiesić swoją działalność gospodarczą.

Ostanie dwie zmiany przy zawieszaniu działalności gospodarczej polegają na rezygnacji z konieczności podawania informacji że działalność zostaje zawieszona z powodu opieki nad dzieckiem oraz oświadczania o niezatrudnianiu pracowników w ramach zawieszanej działalności.


Istotną modyfikacją jest także prawo do złożenia wniosku o niepodjęcie dizałalności gospodarczej w każdym terminie - jesy to niezależne od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia działalności. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony, wpis w CEIDG nie zostanie uwidoczniony i nie będzie udostępniany w wykazie firm (CEIDG).


Jak się mają powyższe zmiany do urządzeń fiskalnych?. Te zmainy nic nie zmieniają. Kasy fiskalnej, czy drukarki nie "zawiesza" się. Można nie prowadzić działalności a kasę nadal trzeba mieć. Oczywiście nie prowadzi się ewidencji sprzedaży ( nie wystawia się paragonów) , ale kasa jest obecna w firmie aż do jej zamknięcia i do momentu odczytu kasy w urzędzie skarbowym.

Comments


bottom of page