top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

KASA FISKALNA - CO MUSISZ ....

Pytania ze strony właścicieli kas fiskalnych - "co ja muszę" ?- nie ustają.

I to jest właśnie powód dla którego ponownie wracamy do tematu. Nie ma sprawy, będziemy wyjaśniać, odpowiadać.

Na początek skąd te obowiązki wynikają. Aktem prawnym który reguluje te obowiązki jest artykuł 111 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług - czyli VAT, a zawarte jest to w tekście jednolitym Dziennika Ustaw z 2017 roku numer pozycji 1221 ze zmianami. Najważniejszy jest ustęp 3a, który opisuje do czego podatnicy prowadzący ewidencję przy pomocy kas fiskalnych są obowiązani. Czyli właśnie, - "co ja muszę" ?-.

Najważniejsze co musicie wiedzieć, bo to naprawdę jest istotne.

- drukować paragony fiskalne lub faktury z każdej sprzedaży, oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy

- dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas fiskalnych każdej nieprawidłowości w pracy kasy

- udostępnić kasy fiskalne do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowej pracy na każde żądanie właściwych organów

- zgłaszać kasy fiskalne do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącego serwis kas fiskalnych ( przegląd odbywa się obecnie maksymalnie co 24 miesiące )

- zachować i przechowywać kopie dokumentów kasowych przez wymagany okres ( 5 lat ) - opis w artykule 112, oraz według warunków określonych w ustawie o rachunkowości.

- stosować kasy wyłącznie do własnej sprzedaży

- wykonać wydruki emitowanych przez kasę dokumentów i ich kopii

- prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy fiskalnej ( książka serwisowa, rejestry pomyłek, zwrotów)

- dokonać zgłoszenia kasy fiskalnej do naczelnika urzędu skarbowego, aby ten nadał dla kasy numer ewidencyjny

- po nadaniu numeru ewidencyjnego, nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy fiskalnej

- jeśli kasa fiskalna zostanie utracona a następnie odzyskana, przed ponownym prowadzeniem ewidencji bez względu na czas który minął od poprzedniego przeglądu poddać kasę obowiązkowemu przeglądowi technicznemu

- powiadomić niezwłocznie naczelnika urzędu skarbowego o utracie (zagubieniu) książki kasy

Na razie tyle, sądzimy że trochę wyjaśniliśmy, przypomnieliśmy.

Jeśli czegoś innego Państwo oczekują odpowiemy. Nie jest to nic wielkiego ( te obowiązki).

Powyższe informacje trzeba łączyć z informacjami które już podawaliśmy tutaj oraz w opisie jak postępować z błędami.

Comments


bottom of page