top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

KASY FISKALNE - pomylki - na wszystko jest rada

Zaktualizowano: 1 mar

Reklamacje i pomyłki z jakimi możemy spotkać się w życiu codziennym czyli KASY FISKALNE - pomylki .


Zacznijmy od zwrotu towaru i reklamacji które uznamy za słuszne i uzasadnione.


Wiemy doskonale jak bardzo trudno zapamiętać w trakcie szkolenia wszystkie informacje dotyczące obowiązków sprzedającego. Szczególnie jest to trudne, gdy dotyczy spraw które dotykają sprzedającego nie często, lub bardzo rzadko.

Dlatego dzisiaj, znowu nudny temat.


Zwroty produktów lub towarów i uznawane przez nas reklamacje ( nie muszą to być tylko towary, mogą być także usługi), które doprowadzą do zwrotu całość i zapłaty (lub części zapłaty) które otrzymaliśmy tytułem należności za towar lub usługę. Musimy taki fakt ująć w odrębnej ewidencji którą prowadzimy gdy zapłatę potwierdziliśmy wydrukiem i rejestracją przy pomocy kasy fiskalnej.

CO MUSI ZAWIERAĆ TAKA EWIDENCJA

- datę sprzedaży

- nazwę towaru (usługi) która pozwala na jednoznaczną identyfikację oraz ewentualnie opis tegoż towaru/usługi który będzie rozwinięciem tej nazwy.

- termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji usługi/towaru.

- wartość określana w kwocie brutto zwracanego towaru, lub wartość brutto towaru lub usługi która jest przedmiotem reklamacji.

Bezwzględnie trzeba podać wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży.

- zwracaną kwotę (oczywiście brutto) oraz odpowiednią wartość podatku należnego - w sytuacji zwrotu części należności z tytułu sprzedaży.

- dołączony dokument potwierdzający sprzedaż

- protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji przez sprzedającego i kupującego.

Trochę dużo?, owszem ale jest to konieczne aby udokumentować zwroty.

KASY FISKALNE - pomylki.

I na koniec jeszcze jedna ewidencja, którą musimy prowadzić w sytuacjach gdy po prostu popełnimy błąd.

Przepisy stanowią że jeśli zauważymy ewidentną pomyłkę, to podatnik musi niezwłocznie dokonać jej korekty, a fakt ten ująć w ewidencji.

CO tam musi być:

- błędnie ewidencjonowana sprzedaż (kwoty brutto i wartość podatku należnego)

- opis (może być krótki) przyczyny i okoliczności popełnionej pomyłki oraz dołączenie paragonu (oryginał) fiskalnego potwierdzającego sprzedaż przy której ta pomyłka nastąpiła.

W przypadku pomyłki podatnik wystawia kolejny paragon w prawidłowej wysokości.

Wszyscy którzy korzystają z usług księgowych muszą taką ewidencję dostarczyć do biura księgowego i tam następują stosowne dalsze korekty. Jeśli nie, musimy robić to sami.


pomyłki i błędy na kasach fiskalnych

Comments


bottom of page