top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

KASY FISKALNE - pomylki

Zaktualizowano: 26 lip 2023

Wiemy doskonale jak bardzo trudno zapamiętać w trakcie szkolenia wszystkie informacje dotyczące obowiązków sprzedającego. Szczególnie jest to trudne, gdy dotyczy spraw które dotykają sprzedającego nie często, lub bardzo rzadko.

Dlatego dzisiaj, znowu nudny temat.

Reklamacje i pomyłki z jakimi możemy spotkać się w życiu codziennym.

Zacznijmy od zwrotu towaru i reklamacji które uznamy za słuszne i uzasadnione.


Zwroty produktów lub towarów i uznawane przez nas reklamacje ( nie muszą to być tylko towary, mogą być także usługi), które doprowadzą do zwrotu całość i zapłaty (lub części zapłaty) które otrzymaliśmy tytułem należności za towar lub usługę. Musimy taki fakt ująć w odrębnej ewidencji którą prowadzimy gdy zapłatę potwierdziliśmy wydrukiem i rejestracją przy pomocy kasy fiskalnej.

CO MUSI ZAWIERAĆ TAKA EWIDENCJA

- datę sprzedaży

- nazwę towaru (usługi) która pozwala na jednoznaczną identyfikację oraz ewentualnie opis tegoż towaru/usługi który będzie rozwinięciem tej nazwy.

- termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji usługi/towaru.

- wartość określana w kwocie brutto zwracanego towaru, lub wartość brutto towaru lub usługi która jest przedmiotem reklamacji.

Bezwzględnie trzeba podać wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży.

- zwracaną kwotę (oczywiście brutto) oraz odpowiednią wartość podatku należnego - w sytuacji zwrotu części należności z tytułu sprzedaży.

- dołączony dokument potwierdzający sprzedaż

- protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji przez sprzedającego i kupującego.

Trochę dużo?, owszem ale jest to konieczne aby udokumentować zwroty.

KASY FISKALNE - pomylki.

I na koniec jeszcze jedna ewidencja, którą musimy prowadzić w sytuacjach gdy po prostu popełnimy błąd.

Przepisy stanowią że jeśli zauważymy ewidentną pomyłkę, to podatnik musi niezwłocznie dokonać jej korekty, a fakt ten ująć w ewidencji.

CO tam musi być:

- błędnie ewidencjonowana sprzedaż (kwoty brutto i wartość podatku należnego)

- opis (może być krótki) przyczyny i okoliczności popełnionej pomyłki oraz dołączenie paragonu (orginał) fiskalnego potwierdzającego sprzedaż przy której ta pomyłka nastąpiła.

W przypadku pomyłki podatnik wystawia kolejny paragon w prawidłowej wysokości.

Wszyscy którzy korzystają z usług księgowych muszą taką ewidencję dostarczyć do biura księgowego i tam następują stosowne dalsze korekty. Jeśli nie, musimy robić to sami.

bottom of page