top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

Kasy fiskalne rozporzadzenie 2018r.

Zaktualizowano: 1 mar

Czekaliśmy, mamy Nowy Rok, i mamy nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących na 2018 rok.

Rozporządzenie zostało podpisane 27 grudnia i opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Generalnie nowe przepisy są w sporej większości powieleniem rozporządzenia z 2016 roku, które obowiązywały do końca 2017 roku.

Bardzo ważnym jest fakt, że pojawiły się nowe grupy, które utracą zwolnienia.

Najważniejsze zapisy dotyczących kas fiskalnych to:

1) utrzymano limit obrotu na poziomie 20.000 zł.

2) w zakresie zwolnień przedmiotowych, zaproponowano likwidację zwolnienia dla usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe - (poz. 25 załącznika do obecnego rozporządzenia) z uwagi na zgłaszane sygnały dotyczące zaniżania obrotów przez podatników.

3) w zakresie określenia katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne tytuły zwolnieniowe, mając na uwadze zgłaszane postulaty w rozporządzeniu zaproponowano objąć obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

a) usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe.

b) usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

c) usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe.

Powyższe czynności przy zwolnieniu ze stosowania kas fiskalnych tracą ważność z dniem 31 marca 2018 roku.

Ustawodawca szacuje się, że utrata zwolnienia obejmie około 3,8 tys. podatników.mała kasa w rozporządzeniu

Kommentarer


Kommentarsfunktionen har stängts av.
bottom of page