top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

KASY FISKALNE - STOP (dla kantorów)

Zaktualizowano: 30 mar 2023

Zmiany, zmiany, zmiany.....

Wiele osób pytało już o kasy fiskalne i drukarki które mogliby zastosować i używać w swoim kantorze..... . Prawie już się zdecydowali a tu zmiany.... .

Cała informacja sprowadza się właściwie do lakonicznej informacji, iż Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w zakresie zastosowania kas fiskalnych w kantorach. Można wywnioskować, że prace nad zmianami dotyczyć będą zwolnienia podmiotów prowadzących działalność polegającą na wymianie walut, z obowiązku stosowania kas rejestrujących/fiskalnych, a w konsekwencji zwolnienia takich podmiotów gospodarczych (kantorów) do końca 2018 roku z obowiązku stosowania rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Oznacza to, że Ministerstwo Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - fiskalnych.

Działania te są odpowiedzią i reakcją na liczne postulaty podmiotów wykonujących działalność w tym zakresie, które wykazują zupełną odmienność i specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności i związane z tym problemy czyli ewidencjonowaniem sprzedaży walut przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Rozpoczęcie prac nad opublikowanym już rozporządzeniem skutkuje faktem, że branża wymiany walut ( oczywiście nie mówimy tu o bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych, one i tak były zwolnione z tego obowiązku), nie będzie zobligowana do zakupu kas fiskalnych i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży od 1 kwietnia 2018 r.

Oficjalny komunikat znajduje się tutaj:

Comments


bottom of page