top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

Kasy online w rozporzadzeniu 2019r.

Zaktualizowano: 4 kwi

No i jest. Czekaliśmy troszkę i dostaliśmy opublikowany projekt nowego rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych. W rozporządzeniu zostały uwzględnione kasy online, które docelowo, stopniowo będą zastępować stosowane w tej chwili kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. W większości proponowanych przepisów zapowiedziano wejdzie w życie już z początkiem 2019 r. Nowe i stare kasy będą funkcjonować równolegle, a w nowym rozporządzeniu określone zostaną przepisy dotyczące stosowania wszystkich rodzajów kas. O tym właśnie mówi rozdział 2 rozporządzenia: - "wszystkie elementy wspólne dla kas rejestrujących zostaną wskazane w części wspólnej rozdziału, natomiast dodatkowe obowiązki dotyczące określonego rodzaju kas (dotychczas stosowanych oraz kas online) będą przedstawione w osobnych oddziałach”.

Określono również warunki serwisowania kas i drukarek świadczone przez serwis producenta, firmy serwisowe i serwisantów. Co bardzo istotne wskazano sposób postępowania z kasami po zapełnieniu pamięci fiskalnej czy zakończeniu działalności podatnika.

Najciekawsze według nas pozycje w rozporządzeniu:

- propozycja MF zakłada że użytkownik kasy obowiązkowo wydawał paragon kupującemu bez żądania i to przed przyjęciem należności (zapłaty) niezależnie od formy płatności - tutaj jednak powstaje problem co w przypadku braku autoryzacji płatności kartą lub braku wystarczającej gotówki u kupującego a paragon został już w kasie zarejestrowany i wydrukowany?.

- propozycja MF zakłada uporządkowanie programowania stawek VAT.

litera "A" przypisana stawka podstawowa 23% (lub 22%)

litera "B" przypisać stawkę obniżoną 7% albo 8%

litera "C" przypisać stawkę obniżoną 5%

litera "D" przypisać stawkę obniżoną 0%

litera "E" przypisać stawkę "sprzedaż zwolniona od podatku"

litery "F" i "G" przypisać pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży VAT-Marża.

- propozycja MF zakłada aby obsługujący kasę składał oświadczenie, (którego wzór jest dołączony do projektu), że zapoznał się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi kas, ich obsługi, obowiązków i odpowiedzialności z tego wynikającej. Jeden egzemplarz tego oświadczenia przechowuje się w księgowości firmy a drugą przechowuje osoba, która go podpisała.


- propozycja MF przewiduje że zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym (zamknięcie pamięci fiskalnej) dla wszystkich typów kas sprowadzać się będzie do wydrukowania przez serwis raportu rozliczeniowego, sporządzenia przez podatnika protokołu z odczytu (według załącznika) i dostarczeniem wraz z wydrukowanym raportem do Urzędu Skarbowego w ciągu trzech dni. Urzędnik nie musi być ani powiadomiony o odczycie wcześniej ani nie musi być obecny przy nim. Przy „zamknięciu” pamięci fiskalnej w kasach online dane z pamięci chronionej podatnik ma przegrać na zewnętrzny nośnik danych (dysk, pendrive, płyta CD).


- propozycja MF przewiduje obowiązkowy przegląd techniczny kasy/drukarki nadal będzie wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata.


- propozycja MF przewiduje że w kasach leasingowanych lub wypożyczonych należy zrobić przegląd również przed fiskalizacją – aby sprawdzić, czy nie ma w nich np. danych poprzedniego użytkownika.


- propozycja MF zakłada obowiązek dokonywania u podatników przeglądów technicznych kas każdorazowo po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji na kasie.


Więcej nie będziemy pisać, bo każdego interesuje coś innego. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z całym projektem tutaj

Proces legislacyjny ma zamknąć się do 27 listopada 2018 roku a projekt ma wejść w życie jako gotowe rozporządzenie 1 stycznia 2019 r.


rozporządzenie o kasa fiskalnych online

Commentaires


bottom of page