top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

NIE TYLKO GOTOWKA! UWAGA OD 1 STYCZNIA 2022r.

Zaktualizowano: 3 sty

Kolejny obowiązek - kasy fiskalne i nowe formy płatności.

Tak, nowości nigdy nie dosyć, szczególnie na początku roku.

Z wyprzedzeniem podajemy informacje że w związku z wejściem od 1 stycznia 2022 Polskiego Ładu wszyscy przedsiębiorcy będa zmuszeni do zapewnienia możliwości zapłaty w innej formie niż tylko gotówką. Czyli po prostu przedsiębiorcy będą musieli zapewnić konsumentom możliwość zapłaty przy użyciu „instrumentu płatniczego”. I to jest najważniejsze!.

O co chodzi?

Chodzi o to, że poza gotówką trzeba będzie przyjmować należności w formie przelewu, zapłaty kartą płatniczą lub blikiem. Co dla kogo będzie wygodne. Ustawodawca zobowiązuje przedsiębiorcę, aby umożliwił konsumentowi dokonanie zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, ale nie ma mowy o tym, jaki to ma być instrument. Wszystko to wynika z nowelizacji ustawy PIT i CIT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., a to właśnie tam znajduje się zapis : przedsiębiorcy muszą zapewnić możliwość zapłaty „przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych” w każdym miejscu, w którym faktycznie wykonują działalność gospodarczą.

Gdzie znajdują się zmiany?.

Znajdziecie je Państwo w Dz.U. z 2021 r. poz. 2105. Nowe te obowiązki dla firm związane z przyjmowaniem płatności wynikają z nowego art. 19a ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców - Dz.U. z 2021 r. poz. 162).

Tekst wygląda następująco:

"Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia

2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku

prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,

o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.3)

3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy

użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między

kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia

współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami

technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie tej ustawy.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego".

Tyle cytatu z ustawy.


W związku z tymi zmianami prosimy o uwzględnienie tych faktów w swojej działalności do pierwszego stycznia 2022. Już nie tylko gotówka ale i wszystkie inne formy płatności.

Co będzie najlepsze, wszystko co sobie Państwo wymyślicie, terminal płatniczy, blik, przelew, trzeba pilnować tylko aby nie było tak, że przyjmujecie (o czym informujecie klienta) tylko gotówkę.


inne formy platnosci oprocz gotowki


Comentários


bottom of page