top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

OBOWIAZKI POSIADACZA KAS

Zaktualizowano: 7 lut

Za co można dostać "czerwoną kartkę".

Mamy nowe przepisy (od maja 2019 roku) i systematycznie zwiększa się liczba pytań o zakres nałożonych obowiązków (nowych oczywiście) na właścicieli kas fiskalnych. Poniżej przedstawiamy nowości do których trzeba się dostosować wraz z informacjami co jeszcze się zmieniło. Zawarliśmy tu również informacje o których już pisaliśmy ale sądzimy że sprawdzonych wiadomości nigdy za wiele.


OBOWIĄZKI PODATNIKA

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do centralnego repozytorium kas*

*z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach - stosowny wniosek znajduje się na naszej stronie internetowej.


Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące (maksymalnie)

- w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu

- w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży

- kara za brak przeglądu technicznego, określona w rozporządzeniu – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Naczelnika US.


Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji - stosowny druk znajduje się na naszej stronie internetowej.

- nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie

- do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

- dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. - UWAGA! tylko do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.


Przy odczycie pamięci fiskalnej (likwidacja / zapełnienie)

- podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej

- odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)

- urządzenie ONLINE gdy przechodzi w stan "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK

podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.


Kasy z kopią papierową (dwurolkowe)

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową został ustalony na 31 sierpnia 2019 r.

- Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę/drukarkę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.


kasfisk.com

Comentarios


bottom of page