top of page
SERWISANT - PRZEGLĄDY KAS I DRUKAREK FISKALNYCH

Firma KasFisk zapewni Ci usługi serwisowe na najwyższym poziomie. Dotyczą one nie tylko ewentualych napraw, to również usługi obowiązkowych przeglądów urządzeń fiskalnych, odczytów czyli sporządzania protokołów związanych z zakończeniem pracy urządzeń. Przeprogramowywanie urządzeń, zmiany w urządzeniach, jednym słowem wszelkie prace które trzeba wykonać aby kasa działala poprawnie i była stanie zgodnym z przepisami.

Dla przykładu -

Zgodnie z § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata.  Moment, od którego należy liczyć termin dwuletni, jest data ostatniego przeglądu technicznego lub data fiskalizacji. 

Reasumując nasz serwis przypomina o terminowym przeglądzie urządzeń klientów, aby wymogi prawa przy używaniu kasy lub drukarki fiskalnej zostałe zachowane. Przypominamy ale ostatecznie to klienci odpowiadają za dotrzymanie terminu.

Otrzymasz od nas także fachowe doradztwo w zakresie obowiązku fiskalizacji, zgodnie z obowiązującym prawem. Będziemy dla Ciebie wsparciem we wdrożeniu kas, drukarek i innego sprzętu  czy odpowiedniego oprogramowania. Jeśli będzie taka potrzeba, zorganizujemy i przeprowadzimy szkolenia dla Twojego personelu w zakresie obsługi urządzeń fiskalnych. Serwisant w każdym przypadku dokona właściwej oceny, naprawy a w przypadku wystąpienia problemu wykraczającego poza serwis zwykły, przekaże urządzenie do serwisu centralnego który przepisami prawa uprawniony jest, do pewnego typu napraw i wymian. Praca serwisu i jego wynagrodzenie uzależnione od okoliczności. Cena usługi wzrasta, jeśli serwis musi doliczyć koszt dojazdu do Ciebie i czas na to potrzebny. Oszczędną opcją jest dostarczenie urządzenia fiskalnego wprost do punktu stacjonarnego serwisu. Prosimy pamiętać, by wcześniej umówić wizytę by ze standartowych 40 minut nie zrobiło się 1,5 godziny. A tak się może stać gdy trzeba oczekiwać na wolne miejsce.

Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
  • FAQ6 items

    Jan 15, 2019
bottom of page