top of page

Najważniejsza informacja - wszystkie urządzenia, kasy i drukarki fiskalne są obecnie tylko w wersji online. Tylko od decyzji kupującego uzależniony jest tryb w jakim zostanie urządzenie podłączone do komunikacji z urzędem skarbowym, a ściśle mówiąc z Centralnym Repozytorium Kas. Ferujemy trzy tryby które można wykorzystać do komunikacji - podłączenie ethernetowe, podłączenie wi-fi oraz system GSM. Wszystko zależy od kupującego. 

Wybór odpowiedniej kasy fiskalnej online to kluczowy krok w efektywnym zarządzaniu własną firmą. Ważne jest, aby zwrócić uwagę nie tylko na funkcjonalność, ale również na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz specyficzne potrzeby własnej działalności. Dzięki odpowiednio dopasowanej kasie fiskalnej online, możne skupić się na świadczeniu wysokiej jakości usług lub sprzedaży, mając pewność, że firma jest odpowiednio zabezpieczona. Każda działalność może mieć swoje własne, indywidualne potrzeby i wytyczne. Dlatego też idealna kasa fiskalna online powinna być elastyczna i łatwo dostosowywalna do konkretnych wymagań.

Dodatkowo możemy zaproponować wyposażenie dodatkowe, skanery, wagi, szuflady, metkownice czy też rolki eksploatacyjne do urządzeń. 

bottom of page