top of page

PODSTAWOWE ZNACZENIA - MINI SŁOWNIK

Kasa fiskalna: 

urządzenie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Kasa fiskalna to urządzenie samodzielne, zarejestrowanie sprzedaży towarów i usług odbywa się bezpośrednio z klawiatury kasy. Kody towarów (wcześniej wprowadzonych i zaprogramowanych w bazie towarowej kasy) podawane są z klawiatury kasy lub za pomocą czytnika kodów kreskowych (skanera) podłączonego do kasy. Obecnie występuje nowa grupa urządzeń, to kasy fiskalne online. 

 

Drukarka fiskalna:

urządzenie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Drukarka fisklana jest dopełnieniem  stanowska sprzedaży, opartego na komputerze i programie komputerowym.

Drukarka fiskalna drukuje paragony fisklane wysłane z programu komputerowego gdyż drukarka fiskalna nie działa samodzielnie. Obecnie występuje nowa grupa urządzeń, to drukarki fiskalne online. 

 

Drukarka kasy: 

to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę fiskalną.


PTU czyli nic innego jak VAT:

w urządzeniach fiskalnych stawki podatkowe są wprowadzane i zapisywane do pamięci fiskalnej pierwszy raz podczas fiskalizacji urządzenia, stawki mogą być zmieniane w trakcie użytkowania kasy.


Fiskalizacja kasy: 
jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Fiskalizację przeprowadza uprawniony serwisant na wniosek użytkownika kasy.

W ciągu 7 dni przeprowadzoną fiskalizację należy zgłosić do właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego.
 

Unikatowy numer kasy: 
to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.
 
Numer ewidencyjny kasy:
po fiskalizacji właśnie ten numer nadawany jest przez właściwy Urząd Skarbowy. Musi być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.


Totalizery:
są to wewnętrzne liczniki kasy, w których przechowywane są informacje:
- o sprzedaży w poszczególnych stawkach podatkowych (A...G),
- liczbie wystawionych paragonów,
- liczbie i kwocie anulowanych paragonów. 
Totalizery zerują się po wykonaniu raportu dobowego.

 

Paragon fiskalny: 

to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.
 
Raport fiskalny (dobowy): 
po prostu jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.
 
Raport okresowy (fiskalny):
raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fisklanej urządzenia w zadanym okresie pracy kasy. Zakres może być podany według dat lub według numerów raportów dobowych. Wykonany jako pełny posiada oznaczenia fiskalne. Wykonany jako "skrócony" (podsumowanie) jest wydrukiem niefisklanym. 

 

Raport misięczny (fiskalny): 
podsumowujący raport, zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej urządzenia w zadanym miesiącu pracy.

Raport można wykonać tylko za zakończony miesiąc. 

 

Wydruk niefiskalny: 
to każdy nie zawierający transakcji sprzedaży dokument wydrukowany przez kasę przed jej fiskalizacją oraz każdy inny dokument dopuszczony programem pracy kasy do druku, poza paragonem fiskalnym i raportami fiskalnymi.
 
Homologacja:
homologacja to nic innego jak decyzja dopuszczająca do obrotu urządzenie fiskalne. Wydaje ją Prezes Głównego Urzędu Miar.

 

Serwis kas rejestrujących: 
wszelkie czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.

 

bottom of page