top of page
kasy dla budownictwa warszawa

KASY FISKALNE ONLINE DLA 
BUDOWNICTWA

WARSZAWA

KASA ONLINE - CENY KOMPLETNE - BEZ DOPŁAT

WYBIERZ Z POLECANYCH   LUB

Posnet_kasy_fiskalne_warszawa
ergo_online_warszawa
kasa_online_link_novitus
kasa_novitus_nano_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
kasa_online_Nano_II_warszawa_kasfisk
kasa_one_warszawa_online_dotykowa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
kasa_online_Nano_II_warszawa_kasfisk
Posnet_kasy_fiskalne_warszawa
kasa posnet mobile

KASA FISKALNA ONLINE DLA BUDOWNICTWA 
Kasy fiskalne dla budownictwa i ogólnej budowlanki i remontów od kiedy?. Od lipca 2021 roku. 

Wymiana kas fiskalnych 2021 dla budownictwa.

Każda kasa czyli wszystkie kasy dla budownictwa warszawa są przygotowane pod kątem budowlanki i znakomicie będą służyć do obsługi klientów w budownictwie.

Zbliża się wymiana kasy z kopią elektroniczną (lub jeszcze z kopią papierową) na kasy fiskalne online. Sytuacja wymiany kas przez firmy świadczące usługi budowlane wynika z przepisów które  weszły do obiegu prawnego w dniu 1 maja 2019 roku. Oznacza to, że usługi budowlane muszą posługiwać sie kasami online od 1 lipca 2021 roku. Dobrze, a czym tak naprawdę jest kasa fiskalna online?. Jest to kasa wyposażona w funkcję przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Czyli kasa fiskalna online w czasie pracy łączy sie i przesyła informacje o wszystkim co dzieję się (lub nie) w danym punkcie usługowym. Dodatkowo niektóre z kas online, otrzymały wiele ułatwiających życie funkcji. Obsługa kas online, nie różni się od kas z kopią elektroniczną, jedynym nowym działaniem jest zapewnienie (ustawienie) początkowej komunikacji z CRK. Później wszystko działa automatycznie. Kasy fiskalne online wpółpracują z terminalami płatniczymi, przechowują wszystkie kopie dokumentów. Istotne jest także, że każdy przedsiębiorca z branży budowlanej za wymianę kasy otrzyma zwrot z urzędu skarbowego, czyli ulgę. Oczywiście wypłata ulgi obwarowana jest określonymi wymogami, np. zakupem w takim terminie aby od dnia 1 lipca 2021 roku posiadać działającą, fiskalną kasę. Wszystkie markowe kasy działają bez problemów, kwestią wyboru pozostaje jaki sposób łączności z CRK zostanie wybrany. Ethernet, Wi - Fi, a może GSM. Wszystko zależy od preferencji i możliwości kupującego.
Tak więc, nawet jeśli korzystało się już z ulgi na kasę, to dobrą wiadomością jest to, że przy wymianie urządzenia na online’owe skorzysta się z ulgi ponownie!. Reasumując, koszt nowej kasy w wersji online obniża się o 700zł.

BUDOWLANKA 2023

           - KASA FISKALNA PODSUMOWANIE

Najważniejsze jest : zwrot za kasę fiskalną 2024 nadal istnieje.

Kwota wydatkowana na zakup kasy fiskalnej online nie jest mała. Pocieszającym jest fakt że za zakup takiej kasy fiskalnej otrzyma się refundację - ulgę w wysokości 700 zł. na każdą kasę online zakupioną w odstępie 6 miesięcy od fiskalizacji pierwszej z kas online. Fakt otrzymania ulgi nie jest powiązany z poprzednią ewentualną ulgą otrzymaną na dotychczasową kasę. Czyli nie trzeba zwracać poprzednio otrzymanej ulgi za dotychczasowo używaną kasę.

Kasy online nie są kłopotliwe w obsłudze i funkcjonowaniu.
Oferowane modele współpracują z terminalami płatniczymi, samodzielnie łączą się z CRK, ich działanie uwalnia od konieczności samodzielnego śledzenia ich stanu. Centralne Repozytorium Kas zbiera wiele danych m. in.: dokumenty niefiskalne, raporty dobowe, paragony fiskalne, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Kasy fiskalne online zostały tak zbudowane aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. 

Obowiązkiem użytkownika kasy fiskalnej online jest zapewnienie podłączenia tej kasy do internetu.

PROSIMY PAMIĘTAĆ! Przed 1 lipca 2021r. 

- kupujemy kasę online

- programujemy kasę

- szkolimy się

- fiskalizujemy kasę

I w kolejnym miesiącu wystepujemy o zwrot ulgi.

Stosowne przepisy weszły w życie 1 maja 2019 r.

Dziennik Ustaw Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Dziennik Ustaw: Rok 2020 / poz. 1059
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

 

bottom of page