top of page
kasy online dla prawników warszawa

DLA PRAWNIKÓW

KASY FISKALNE ONLINE

WARSZAWA

KASY ONLINE - CENY KOMPLETNE - BEZ DOPŁAT

WYBIERZ Z POLECANYCH
LUB

kasa fiskalna mobilne posnet warszawa
ergo_online_warszawa_kasa_fiskalna
kasa_online_link_novitus_warszawa
kasa_novitus_nano_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
kasa_online_Nano_II_warszawa_kasfisk
kasa one warszawa novitus
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
novitus_kasy_fiskalne_online_warszawa
kasa_online_Nano_II_warszawa_kasfisk
kasa fiskalna posnet warszawa
posnet mobile warszawa

KASY FISKALNE ONLINE DLA PRAWNIKÓW 
Wymiana kas fiskalnych dla prawników.

Kasy fiskalne dla prawników Warszawa od kiedy?. Od lipca 2021 roku.

Wszystkie kasy fiskalne online są dostosowane i przygotowane aby spełnić wymogi ustawy.

Tak, zbliża się wymiana kasy z kopią elektroniczną (lub jeszcze z kopią papierową) na kasy fiskalne online. Sytuacja wymiany kas przez firmy świadczące usługi prawnicze wynika z przepisów które  weszły do obiegu prawnego w dniu 1 maja 2019 roku. Oznacza to, że usługi prawników muszą być obsługiwane na kasach online od 1 lipca 2021 roku.

Dobrze, a czym tak naprawdę jest kasa fiskalna online?. Jest to kasa wyposażona w funkcję przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Czyli kasa fiskalna online w czasie pracy łączy sie i przesyła informacje o wszystkim co dzieję się (lub nie) w danym punkcie usługowym. Dodatkowo niektóre z kas online, otrzymały wiele ułatwiających życie funkcji. Obsługa kas online, nie różni się od kas z kopią elektroniczną, jedynym nowym działaniem jest zapewnienie (ustawienie) początkowej komunikacji z CRK. Później wszystko działa automatycznie. Kasy fiskalne online wpółpracują z terminalami płatniczymi, przechowują wszystkie kopie dokumentów. Istotne jest także, że każdy przedsiębiorca prawnik, za wymianę kasy otrzyma zwrot z urzędu skarbowego, czyli ulgę. Oczywiście wypłata ulgi obwarowana jest określonymi wymogami, np. zakupem w takim terminie aby od dnia 1 lipca 2021 roku posiadać działającą, fiskalną kasę. Wszystkie markowe kasy działają bez problemów, kwestią wyboru pozostaje jaki sposób łączności z CRK zostanie wybrany. Ethernet, Wi - Fi, a może GSM. Wszystko zależy od preferencji i możliwości kupującego.
Tak więc, nawet jeśli korzystało się już z ulgi na kasę, to dobrą wiadomością jest to, że przy wymianie urządzenia na online’owe skorzysta się z ulgi ponownie!. Reasumując, koszt nowej kasy w wersji online obniża się o 700zł.

PRAWNICY 2021

           - KASA FISKALNA PODSUMOWANIE

Najważniejsze jest : zwrot za kasę fiskalną 2024 nadal istnieje.

Kwota wydatkowana na zakup kasy fiskalnej online nie jest mała. Pocieszającym jest fakt że za zakup takiej kasy fiskalnej otrzyma się refundację - ulgę w wysokości 700 zł. na każdą kasę online zakupioną w odstępie 6 miesięcy od fiskalizacji pierwszej z kas online. Fakt otrzymania ulgi nie jest powiązany z poprzednią ewentualną ulgą otrzymaną na dotychczasową kasę. Czyli nie trzeba zwracać poprzednio otrzymanej ulgi za dotychczasowo używaną kasę.

Kasy online nie są kłopotliwe w obsłudze i funkcjonowaniu.
Oferowane modele współpracują z terminalami płatniczymi, samodzielnie łączą się z CRK, ich działanie uwalnia od konieczności samodzielnego śledzenia ich stanu. Centralne Repozytorium Kas zbiera wiele danych m. in.: dokumenty niefiskalne, raporty dobowe, paragony fiskalne, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Kasy fiskalne online zostały tak zbudowane aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. 

Obowiązkiem użytkownika kasy fiskalnej online jest zapewnienie podłączenia tej kasy do internetu.

PROSIMY PAMIĘTAĆ! Przed 1 lipca 2021r. 

- kupujemy kasę online

- programujemy kasę

- szkolimy się

- fiskalizujemy kasę

I w kolejnym miesiącu wystepujemy o zwrot ulgi.

Stosowne przepisy weszły w życie 1 maja 2019 r.

Dziennik Ustaw Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.
Dziennik Ustaw:
Rok 2020 / poz. 1059
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

 

bottom of page