top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

FIRMY TAX FREE TYLKO Z KASAMI ONLINE

Zaktualizowano: 19 maj 2023

Zmiany dla przedsiębiorców działających w ramach TAX FREE


Zbliża się nowy rok, to oznacza zmiany, kolejne. Ty razem dla przedsiębiorców działających w ramach TAX FREE - Uwaga bo można stracić!.


Kogo dotkną nadchodzące zmiany.

Dotyczyć to będzie sprzedawców dokonujących dostaw towarów dla podróżnych, a dostawa (sprzedaż) realizowana jest w systemie TAX FREE. System ten umożliwia nabywcy (kupującemu) staranie się o zwrot zapłaconego podatku VAT przy wywozie tych zakupionych towarów poza terytorium UE a sama sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej. Tyle w kwesti wyjaśnień.


Dlaczego wprowadzono zmiany.

Zmiany wprowadzone ustawą mają na celu cyfryzację obiegu dokumentów, przez co usprawniony zostanie proces kontroli skarbowej. Dostęp do paragonów zarejestrowanych w Centralnym Repozytorium Kas przyspieszyć ma pracę urzędników i pozwoli sprawniej identyfikować ewentualne nieprawidłowości.

Gdzie znajdują sie stosowne przepisy.

Art.1 pkt 36. wprowadza zmiana w Art.145b Ustawy o podatku od towarów i usług. Co zmieniono - po prostu dopisano do katalogu podatników zobowiązanych do stosowania kas online następującą grupę: "sprzedaż towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o których mowa w przepisach działu XII rozdziału 6." Termin został określony na dzień 1 stycznia 2022 roku.

Wprowadzenie obowiązku używania kas online dla tej kolejnej grupy podatników wynika z Ustawy z 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. poz 2419).


Co to oznacza, co trzeba zrobić.

Wprost przekłada się to na obowiązek stosowania od 1 stycznia 2022 roku kas online u przedsiębiorcy sprzedającego towary podróżnym w systemie Tax Free. To będzie obowiązek a nie opcja! - Rejestrować taką sprzedaż tylko na urządzeniach ONLINE.

Czy jest coś pocieszającego? - trochę, przedsiębiorcy którzy będą musieli kupić kasę online bo prowadzą sprzedaż w systemie Tax Free powinni wiedzieć, iż przysługuje im ulga w wysokości 90% wartości urządzenia z limitem do 700 zł netto, zgodnie z art.111 ust. 4 i 5.

Dodatkowym obowiązkiem aby móc działać od 1 stycznia 2022 roku zgodnie z nowymi przepisami, trzeba będzie dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). To właśnie tam weryfikowane będą elementy systemu: czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT, czy posiada już urządzenie fiskalne ONLINE.


コメント


bottom of page