top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

KASY FISKALNE WARSZAWA KASY FISKALNE - OBOWIAZKI

Zaktualizowano: 26 lip 2023

Dzisiaj może mniej ekscytująco, ale i proza życia jest potrzebna.

Jest grono osób, które z wielu powodów w trakcie prowadzenia firmy, zmienia miejsce zamieszkania, zmienia adresy pod którymi prowadzi swój biznes, lub otwiera nowe, czasem ciekawsze lokalizacje. I co wtedy z kasą fiskalną ?.

W sumie nic, nie wiele się dzieje ale pod warunkiem że dopełni się pewnych papierowych obowiązków, a resztę wykona już urząd.

Przypominamy dzisiaj także, o obowiązku przeglądu kasy fiskalnej i nie ma to znaczenia co to za kasa i gdzie jest zainstalowana. Ważne jest, żeby zrobić co do nas należy i tyle. Ale żeby zrobić, musimy wiedzieć co.


Dobrze, zaczynamy -KASY FISKALNE WARSZAWA.

Przykład pierwszy.

ZMIANA WŁAŚCIWEGO NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO

Generalnie przypadek ma miejsce gdy zmieniamy miejsce zamieszkania a adres firmy jest adresem zamieszkania. Przepisy określają taką sytuację w sposób następujący:

"...w przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, podatnik w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego ewidencji kasy fiskalnej, pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr.2 do rozporządzenia. Do wniosku podatnik dołącza informację o dotychczas właściwym naczelniku urzędu skarbowego."


Przykład drugi. Następuje zmiana adresu pod którym prowadzi się firmę, lub dotychczasowa kasa zostaje przeniesiona do innej lokalizacji.

ZMIANA MIEJSCA UŻYWANIA KASY

Stosowny przepis rozporządzenia brzmi:

"..Podatnik w terminie 7 dni od dnia zmiany miejsca używania kasy informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zgłoszenie aktualizujące danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr.2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących."


I na koniec przypominamy o obowiązkach które ochronią przed potencjalnym ukaraniem w trakcie kontroli.

TERMINY OBOWIĄZKOWYCH PRZEGLĄDÓW KAS REJESTRUJĄCYCH

Ustawodawca zastosował następujące polecenie co do wykonywania przeglądów:

"..Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata, a w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji taksometru (jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy)."

Comments


bottom of page