top of page
 • Zdjęcie autoraAdmin

kasy fiskalne online warszawa - Kasy fiskalne online 2018 cdn.

Zaktualizowano: 12 lip 2023

Krótko mówiąc, rząd zaakceptował projekt ustawy o VAT (ta decyzja jest najbardziej związana z nowymi kasami - popularnymi już "onlajkami").

Dodatkowo powstało rozporządzenie techniczne, i zmieniono zasady wprowadzenia ulg na zakup.

Planowane wejście w życie ustawy to 1 października 2018 roku.

Co dodano i co zmieniono w projekcie -

- powołano "do życia" Centralne Repozytorium Kas, miejsce gdzie będą "spływać" paragony z kas fiskalnych online.

W OBOWIĄZKACH PODATNIKA WPROWADZONO ZMIANY:

 • - podatnik będzie musiał poddać kasę obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, (do tej pory było że podatnik musi zgłosić kasę do przeglądu) który będzie rejestrowany w Centralnym Repozytorium Kas, zmiana delikatna ale powodująca że to podatnik musi zadbać aby przegląd został wykonany w terminie, co wiąże się z karą o której poniżej.

 • - nie wykonanie przeglądu w terminie będzie skutkowało automatycznej karze za brak tego przeglądu w wysokości 300 złotych, nakładaną przez urząd skarbowy (dotyczyć to będzie wszystkich kas, czy to kas fiskalnych online, kas fiskalnych z elektroniczną kopią, czy jeszcze funkcjonujących kas fiskalnych z kopią papierową).

PRZEGLĄD KAS FISKALNYCH - TERMINY

 • - przegląd kasy fiskalnej która jest własnością podatnika będzie musiał być wykonywany nie rzadziej niż co 2 lata, liczymy ten okres od daty fiskalizacji ! (UWAGA nie od daty zakupu !)

 • - przegląd kasy fiskalnej która jest przez podatnika leasing'owana, dzierżawiona etc., tu terminy przeglądów będą wyglądały zupełnie inaczej - pierwszy przegląd musi zostać wykonany w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, a kolejne nie rzadziej niż 12 miesięcy, (UWAGA ! liczymy ten okres od daty zawarcia umowy, a nie od daty fiskalizacji !), czyli odwrotnie niż w pierwszym przypadku.

 • - przegląd kasy fiskalnej musi być wykonany zawsze w przypadku "odwieszania" działalności gospodarczej! bezwzględnie przed dokonaniem pierwszej sprzedaży!

ODLICZENIA ZA ZAKUP KAS FISKALNYCH

Tutaj nastąpiły zmiany najdalej idące.

Odliczenie za zakup kasy fiskalnej ma być stosowane tylko dla kas fiskalnych online - maksymalnie 90% wartości kasy netto, ale nie więcej niż 700 zł.

Ulga, czy też zwrot, będzie miał zastosowanie także dla podatników którzy z mocy ustawy będą zmuszeni do zmiany dotychczasowo posiadanych kas fiskalnych na kasy fiskalne online, a to oznacza że jeśli podatnik teraz rozpoczyna działalność to otrzyma odliczenie w tym momencie a jeśli będzie w grupie podatników zmuszonych do zmiany kasy, to otrzymają kolejne odliczenie przy wymianie kasy z tytułu wejścia ustawy w życie.

UTRATA ODLICZENIA

Podatnik zostanie wezwany do zwrotu odliczenia za zakup kasy fiskalnej gdy:

 • - jeśli w ciągu 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencji sprzedaży nie podda kasy fiskalnej obowiązkowemu przeglądowi technicznemu.

 • - nie zapewni połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas.

 • - nie będzie prowadził ewidencji na kasie fiskalnej

 • - jeśli w ciągu 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencji otworzy likwidację działalności lub zgłosi upadłość.

OBOWIĄZKOWY ONLINE - DATY I GRUPY PODATNIKÓW

OD 1 STYCZNIA 2019r.

 • - branża paliwowa - sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych

 • - naprawy pojazdów silnikowych, motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz wymiany opon lub dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

OD 1 LIPCA 2019r.

 • - usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania (hotelarstwo)

 • - usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne ( w tym także sezonowo)

OD 1 STYCZNIA 2020r.

 • - usługi fryzjerskie, kosmetyczne, i kosmetologiczne

 • - usługi budowlane

 • - usługi opieki medycznej, świadczone przez lekarzy i lekarzy stomatologów

 • - usługi prawnicze

 • - usługi dla obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu


Co kasami obecnymi na rynku?

- z kopią papierową - homologacja zachowuje ważność tylko do 31 grudnia 2018 - używać będzie ich można do zapełnienia pamięci fiskalnej - od dnia wejścia ustawy nie będzie można wymieniać pamięci fiskalnej w tego typu kasach, pod warunkiem że nie są użytkowane w branżach wymienionych powyżej.

- z kopią elektroniczną - homologacja zachowuje ważność tylko do 31 grudnia 2022 - ta wersja kas może być nadal używana i homologowana nawet po wejściu kas online, oczywiście pod warunkiem że nie są użytkowane w branżach wymienionych powyżej.


Małe podsumowanie, zmiany są i to znaczące, szczególnie dla pewnych grup podatników. Nie mniej jednak, nadal to tylko projekt i szczegóły mogą oczywiście się jeszcze zmienić. Wiemy teraz jednak, w jaką stronę to zmierza.


Kasy fiskalne online warszawa - startują!


1 comentário


Membro desconhecido
07 de mai. de 2018

Dziękuje, wreszcie coś, co napisane jest normalnym językiem. I ze szczegółami. Mam jedną wątpliwość a właściwie też pytanie - co to znaczy : " nie zapewni połączenia kasy fiskalnej z Centralnym Repozytorium Kas "?, czy trzeba będzie mieć jakieś specjalne połączenie?

pozdrawiam Anna

Curtir
bottom of page