top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

NOWY PODATEK ZA OPAKOWANIA

Zaktualizowano: 25 sty

NOWE OPŁATY-UWAGA NA PARAGONY-SKONTAKTUJ SIĘ Z KSIĘGOWĄ!


Jeżeli jeszcze Państwo nie wiecie, to prosimy o przeczytanie tej informacji. Dotyczy ona co prawda wycinka z całej działalności gospodarczej w kraju, ale będzie mieć wpływ na właściwie każdego. Nowy obowiązek związany jest z prowadzeniem generalnie mówiąc gastronomii ale nie tylko.


Kolejna opłata.

Informujemy o nowej opłacie związanej z jednorazowymi opakowaniami.

Już w grudniu 2023 roku w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane 3 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Dotyczy ona właśnie nowych obowiązków i opłat.

Prosimy zwrócić uwagę na kwoty i terminy które zostały tam zawarte.

Poniżej wykaz wszystkich rozporządzeń:

- rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (Dz.U. z 2023 r. poz. 2679),

- rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2686),

- rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz.U. z 2023 r. poz. 2683).

Co znajdziemy w powyżej prezentowanych przepisach?.

Sprawy wyglądają następująco.

Od 1 stycznia 2024 zaczęła obowiązywać nowa opłata związana z opakowaniami z tworzyw sztucznych. W zależności od rodzaju opakowania to:

- 20 groszy w przypadku kubków

- 25 groszy w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos;

b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika;

c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak: przyrządzanie, gotowanie, podgrzewanie.

Wymienione w załączniku 6 Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami z 14 kwietnia 2023r (Dz.U. poz. 877)


Do pobierania tych opłat zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, hurtowego i jednostki gastronomiczne.


Regulacje dotyczą produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, a zatem wszelkich plastikowych:

- kubków na napoje (w tym ich pokrywek oraz wieczek)

- pojemników na żywność (zgrzewanych i zamykanych, z pokrywką lub bez) stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

*przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

*zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

*gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak: przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie - w tym pojemniki na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

Już na początku największe wątpliwości budziło pytanie, czy do podanych stawek należy doliczyć VAT, a jeśli tak to w jakiej stawce. Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, opłatę należy wykazać ze stawką VAT właściwą dla sprzedawanego towaru (np. 0%, 5%, 8%, 23% w zależności od wysokości stawki dla danego posiłku).

Przykład:

- Punkty i sklepy oferujące w pojemnikach z tworzywa sztucznego kawę lub herbatę na wynos powinny doliczyć do podstawowej ceny napoju, opodatkowanej 23% stawką VAT, opłatę produktową powiększoną o należny 23% VAT. W związku z tym cena jednego napoju wzrośnie o 20 gr (opłata produktowa za plastikowy kubek) oraz po zaokrągleniu 5 gr (z tytułu VAT od tej opłaty). Tak wprowadzona opłata spowoduje że podstawowa cena za napój wzrośnie o 25 gr.


Opłata która musi być naliczana i pobrana, ma być przekazywana na rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania, w terminie do 15 marca roku następnego po roku, w którym opłata została pobrana.


Ministerstwo Finansów wyjaśnia że pobieraną od 1 stycznia 2024 r. opłatę za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych wykazuje się na paragonie w cenie posiłku lub napoju. Jest ona opodatkowana tą samą stawką VAT co sprzedawany towar.

Należy podkreślić (czego tu nie rozstrzygamy, gdyż konieczna jest wykładnia księgowości) że wydaje się, iż prawidłowe jest zarówno ujmowanie na paragonach w jednej pozycji ceny towarów z opłatą za plastik z ujednoliconą stawką VAT, jak też wyodrębnianie dwóch pozycji - ceny za towar oraz opłaty dodatkowej z odpowiadającą im stawką VAT.

Natomiast każda decyzja musi być skonsultowana z własną księgowością, chociażby ze względu na konieczność (o czym było wyżej) przekazywania opłaty na konto marszałka poszczególnego województwa.


opłata za jednorazowe opakowania w warszawie w gastronomii

Comments


bottom of page