top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

Projekt zwolnienia z kas fiskalnych w 2024 roku

Zaktualizowano: 4 kwi

Zbliża się nowy rok i kończy się obowiązywanie dotychczasowych przepisów.

Każda zmiana niesie ze sobą pewień stopień obaw czy nie będzie jeszcze bardziej trudniej i poziom skomplikowania ponownie nie podniesie się.

Tym razem miejmy nadzieję że obędzie się bez rewolucji.


UWAGA - AKTUALIZACJA

Już jest nowe prawo w opisywanej tu sprawie.

W Dzienniku ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kto chętny do zapoznania się z całym dokumentem może to zrobić - https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2605


Co kilka lat mamy zmiany zasad związanych z użytkowaniem kas i właśnie teraz nadszedł ten moment. Trzeba to znać, trzeba wiedzieć. Bo ważne jest aby nie popełnić błędu i nie ponosić konsekwecji swojej nie wiedzy.

Projekt zwolnienia z kas fiskalnych w 2024 r.

Sprawa dotyczy wszystkich przedsiębiorców, więc zachęcamy do zapoznania się. Oczywiście prosimy mieć na uwadze że to dopiero projekt. Samo rozporządzenie praktycznie powiela dotychczasowe przepisy z bardzo małymi zmianami.

Pozwalamy sobie przypomnieć, że kasę fiskalną musi mieć ten, kto sprzedaje towary bądź świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Limit obrotów zwalniających z obowiązku wystawiania paragonów w 2024r. wynosić ma 20 tys. zł / rok. Należy wyliczyć go proporcjonalnie (czyli jest uzależniony od okresu prowadzonej działalności).

Jaka jest propozycja Ministerstwa finansów na przyszły rok, prezentujemy poniżej.

Aby nie zanudzać przedstawiamy tylko to, co jest istotne.


W projekcie rozporządzenia utrzymane zostało:

- Dotychczasowy limit obrotów - 20 tys. zł, zwalniających z obowiązku wystawiania paragonów.

(Nie mogą z tego skorzystać: prawnicy, lekarze, fryzjerzy, taksówkarze, kosmetyczki czy warsztaty samochodowe. Branże te muszą wydawać paragony bez względu na to, jakie mają obroty.

- Zwolnienie dla usług wykonywanych wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

(W praktyce oznacza to, że nie trzeba wydawać paragonów dokumentujących poradę online albo konsultacje telefoniczne.)

- Przyjmowanie zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK) - identyfikacja transakcji (z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno wynikać, jakiej usługi dotyczy).

- Wyłącza się z obowiązku rejestrowania w kasie czynności notarialne.

- Utrzymano w projekcie zwolnienie z kas dla sprzedaży węgla kamiennego mieszkańcom, która dokonywana jest na podstawie szczególnych przepisów mających ograniczyć negatywne skutki wojny.

UWAGA

W rozporządzeniu dodano przepis uściślający, który stanowi, że przy obliczaniu wartości sprzedaży (na potrzeby korzystania ze zwolnienia) nie uwzględnia się należnego VAT.

W uzasadnieniu do rozporządzenia zapisano że proponowane przepisy dotyczą wszystkich rodzajów kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, kas online oraz mających postać oprogramowania)

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r.Kto interesuje się bardziej może zerknąć na poniższy link


Comments


bottom of page