top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

PRZEGLAD KASY A ZAWIESZENIE FIRMY

Zaktualizowano: 7 maj

Tak wiele pytań co zrobić z przeglądami w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej.

Naprawdę wiele pytań, dlatego odpowiadamy szeroko i publicznie.

Tak więc odpowiadamy, kto chce niech czyta. Zapraszamy, poczytajcie, może warto.


Sytuacja powtarza się. Ponownie mamy mrożenie działalności gospodarczej, zawieszenie wielu branż i firm. I ponownie pojawiają się pytania które padały poprzednio. Zawiesiłem działalność i co z kasą?, czy mam robić przegląd?, a jeśli tak, to jak. Cóż, nic nie zmieniło się od wiosny. Przepisy są te same, zasady nie uległy zmianie.

Nie chcemy zanudzać dlatego szybko przechodzimy do sedna.

Na pytanie co z przeglądami gdy działalność jest zawieszona odpowiedź poniżej.


Tak, można nie wykonać przeglądu w trakcie zawieszenia działalności (oczywiście gdy akurat przypada termin). Super pomyślane można powiedzieć. Nie działamy to nie musimy ponosić kosztów. Natomiast jest "haczyk". Koniecznie trzeba pamiętać o tym co będzie później. Przedstawiamy sytuację która z pewnością nastąpi.

Wracamy "na rynek" i "odwieszamy", czyli wznawiamy działalność i co? I tu bardzo ważna uwaga. Nie wolno nam prowadzić sprzedaży i ewidencji!. Dlaczego? - bo po "odwieszeniu" bezwzględnie i bez dyskusji trzeba wykonać przegląd kasy. I nie ma zupełnie znaczenia jak długi okres czasu pozostał do naszego "ustawowego terminu przeglądu". Prosimy pamiętać: po odwieszeniu przegląd kasy przed pierwszym klientem!

Wynika to z rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 54. 1. 5.  


Przy okazji kolejny raz, pozwalamy sobie przypomnieć jak obecnie wygląda sytuacja prawna dotycząca przeglądów. Paragraf § 54 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, otrzymał następujące brzmienie: "Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata". To bardzo ważne aby zapamiętać wprowadzoną zmianę. Wiele osób bowiem przyzwyczaiło się do starego zapisu rozporządzenia gdzie przegląd wykonywało się "co dwa lata"- tego już nie ma.

Prosimy zapamiętać że teraz przegląd robimy przed upływem dwóch lat!.


Drobna zmiana, ale bardzo ważna, szczególnie dla osób które otrzymały zwrot za zakup kasy. A dlaczego?

Bo są przewidziane konsekwencje.

Ustawa z dnia 15 marca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przewiduje w stosunku do osób które nie wykonają przeglądu (w każdym przypadku) sankcję.

- Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, nałożyć może na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 złotych. Zapłata tej kary musi nastąpić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

- Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, może żądać zwrotu kwoty ulgi (najczęściej jest to 700 zł.) za zakupiona kasę fiskalną.


Kończąc prosimy zapamiętać:

- mam zawieszoną działalność - nie robimy przeglądu (gdy akurat przypada termin)

- wznawiamy działalność po okresie zawieszenia - wykonujemy przegląd (bez znaczenia jest okres pozostający do "normalnego terminu")

- przegląd ustawowy wykonujemy przed upływem dwóch lat (liczone od daty fiskalizacji)


Mamy nadzieję że wyjaśniliśmy Państwu zawiłości związane z przeglądami kas i drukarek fiskalnych.Comments


bottom of page