top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

TERMINAL PLATNICZY WARSZAWA ZA DARMO - ZMIANA ZASAD!

Zaktualizowano: 21 kwi 2023

TERMINAL PLATNICZY WARSZAWA ZA DARMO - ZMIANA ZASAD!


Musimy przekazać informacje o zmianie zasad i procedur związanych z nabywaniem terminali płatniczych w ramach Polski Bezgotówkowej. Ogólnie ujmując są to zmiany dotyczące ilości terminali w programie oraz okresu użytkowania.


Terminale płatnicze jako takie, nadal będą podlegać bezpośredniemu dofinansowaniu. Istotne jest jednakże to, że warunki jego otrzymania zostają zmienione. Decyzję taką podjęła Fundacja Programu Polski Bezgotówkowej, dzieląc ją na etapy.


Zmiana pierwsza

Wchodzi w życie od 03.02.2022 i sprowadza się do ograniczenia liczby terminali dostępnych w ramach projektu Polska Bezgotówkowa. Subsydiowany z Programu Polska Bezgotówkowa będzie tylko jeden terminal płatniczy. Czyli nie będzie dofinansowania na drugi i kolejne terminale, jak to było do tej pory. Oczywiście będzie to dotyczyło umów zawieranych do dnia 02.02.2022 roku.


Zmiana druga

Od dnia 01.03.2022 r. ulegają zmianie zasady dofinansowania pierwszego terminala z Programu Polska Bezgotówkowa. Zmiany organizacyjne polegają na skróceniu okresu dofinansowania z z Programu Polska Bezgotówkowa, oraz obiżeniu kwot transakcyjnych za które zapłaci (pokryje koszty) Fundacja.

- Okres darmowy ulega skróceniu - obejmie 5 miesięcy korzystania z terminala płatniczego

- Transakcje będą pokrywane w tym okresie do wartości 42 000 zł brutto.


Co dalej?

Użytkowanie w kolejnych miesiącach obowiązującej umowy będzie przewidywało że koszty korzystania z terminala płatniczego będą ponoszone przez klienta, zgodnie z wybraną i podpisaną umową.


Kto zostanie na starych zasadach?

Będą to przedsiębiorcy którzy świadczą usługi w zakresie transportu osób oraz sektor publiczny - dla nich utrzymane zostają dotychczasowe warunki dotyczące liczby terminali oferowanych w Programie. Koniecznym i niezmiennym warunkiem dofinansowania jest podpisanie umowy na okres minimum 12 miesięcy.


LICZBA TERMINALI

OKRES FINANSOWANIA

KWOTA FINANSOWANIA

BYŁO

3 szt.

12 m-cy

100.000 PLN

JEST

1 szt.

5 m-cy

42.000 PLN
留言


bottom of page