top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

TERMINALE PLATNICZE i KSeF - ZMIANY

Zaktualizowano: 29 kwi

Ministerstwo Finansów przedstawiło proponowane zmiany w ważnych dla przedsiębiorców obszarach. Jest to efekt spotkań konsultacyjnych zorganizowanych w ramach cyklu „Konsultujemy KSeF”.


Proponowane zmiany dotyczą zniesienia obowiązku integracji kas fiskalnych z terminalami płatniczymi oraz obszarów Krajowego Systemu e-Faktur takich jak:

  • zmianę terminów

  • trybu offline,

  • faktury konsumenckie,

  • załączniki do faktur i faktury zbiorcze,

  • faktury poza KSeF o małej wartości.


Zniesienie obowiązku integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi.


Ministerstwo Finansów w swych propozycjach chce znieść obowiązek integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi. Dla przypomnienia - zgodnie z Polskim Ładem obowiązkowa integracja kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi miała nastąpić 1 stycznia 2025 r., a za jej brak miała być nakładana kara 5 tys. zł.


bez integracji terminali płatniczych z kasami, KSeF

Obecnie MF chce z tego zrezygnować i przedsiębiorcy nie będą musieli podejmować takich kroków.

Jak będzie realizowany wymóg przesyłania informacji o transakcjach kartami płatniczymi?.

Dane dotyczące transakcji płatniczych mają być zastępczo raportowane przez agentów rozliczeniowych. Do końca 2024 r., wprowadzono obowiązek tzw. raportowania zastępczego przez agentów rozliczeniowych, danych o płatnościach do Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Finansów chce, aby to rozwiązanie funkcjonowało również od 1 stycznia 2025r., zwalniając przedsiębiorców z integracji.


Nowe terminy w związku z KSeF


Ministerstwo proponuje, aby podatnicy VAT czynni i zwolnieni z VAT zaczęli stosować obowiązkowy KSeF w jednym terminie, (pierwotnie KSeF miał wchodzić w życie etapami: najpierw mieli go stosować podatnicy VAT czynni od 1 lipca 2024 r., a pół roku później — zwolnieni.

Obecnie MF proponuje, aby terminami wejścia do użytkowania stały się daty:

1 luty 2026 r. i od 1 kwietnia 2026 r.


DODATKOWO

Ministerstwo Finansów dodatkowo chce odroczyć termin wejścia w życie:

- stosowania kar pieniężnych za naruszenia związane z KSeF,

- rezygnacji z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym paragonów fiskalnych z NIP nabywcy uznanych za faktury uproszczone,

- obowiązek podawania numeru KSeF w płatnościach, w tym również dokonywanych w mechanizmie podzielonej płatności (split payment).


TRYB OFFLINE

Zupełna nowością w projekcie jest wprowadzenie okresu przejściowego dla wszystkich podatników.

Zamysłem jest, aby przedsiębiorcy mogli początkowo wystawiać faktury w KSeF lub poza nim (nawet gdy KSeF będzie działał prawidłowo). Fakturę wystawioną według wzoru dla e-faktury, ale poza systemem podatnicy będą musieli oznaczyć kodem QR, przekazać nabywcy w sposób z nim uzgodniony i przesłać do KSeF następnego dnia roboczego po dniu jej wystawienia.


FAKTURY KONSUMENCKIE

Zupełną, dużą nowością jest propozycja, aby przedsiębiorcy mogli w KSeF wystawiać również tzw. faktury konsumenckie, czyli e-faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W pierwszym projekcie przepisy ustawy o VAT nie dopuszczały takiej możliwości.

Wyjaśnienie - oznacza to, że do wystawienia faktury konsumenckiej w KSeF nie będzie wymagana zgoda nabywcy – konsumenta. Nadal jednak tak, jak dziś, konsument będzie musiał wcześniej zgłosić sprzedawcy, że chce fakturę. Sprzedawca, który wystawi w KSeF fakturę konsumencką będzie musiał zapewnić konsumentowi dostęp do niej w systemie. Będzie to tzw. dostęp anonimowy do e-faktury w KSeF.


ZAŁĄCZNIKI DO KSeF?

Pierwotnie Resort MF zakładał, że nie będzie załączników do e-faktur w KSeF. Teraz resort dopuszcza taką możliwość. "Przewiduje się wprowadzenie możliwości dodawania załączników do faktur za media, usługi telekomunikacyjne i faktury tzw. zbiorcze (rozwiązanie wyłącznie w zakresie dostawców paliw)" — czytamy w uzasadnieniu projektu.

Będzie też dodatkowe odroczenie obowiązku stosowania e-fakturowania dla dokumentowania tego rodzaju transakcji.


OKRES PRZEJŚCIOWY

Ministerstwo Finansów proponuje też okres przejściowy dla podatników, u których wdrożenie KSeF może być problematyczne, a skala i wartość wystawianych przez nich faktur jest niewielka.

Chodzi więc o podatników, którzy wystawiają faktury, ale żadna w danym miesiącu nie przekracza brutto kwoty 450 zł, a łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem w danym miesiącu nie przekracza 10 tys. zł. Będą oni mogli w okresie przejściowym (nie wiadomo jeszcze jak długim) wystawiać faktury elektroniczne lub papierowe. Rozwiązanie to jest skierowane do podatników tzw. "wykluczonych cyfrowo".


Założenia projektu są dostępne tutaj.

Comments


bottom of page