top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

KASA FISKALNA DAJE KOMFORT NA ZAWSZE

Zaktualizowano: 19 maj 2023

Jest super, nasza firma działa, klienci dopisują, ale już kilka osób pytało o paragon. Oczywiście odpowiadamy że jeszcze nie musimy mieć kasy fiskalnej, bo dopiero zaczeliśmy, bo jeszcze nie przekraczamy obrotów.... .

To wszystko prawda ale prosimy pamiętać, że każdy kto dokonuje sprzedaży

osobom prywatnym ( a te osoby nie prowadzą działalności gospodarczej ) w myśl zasady musi, i jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwoty podatku należnego stosując kasę fiskalną.

Oczywiście piszemy o zasadzie, gdyż w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju znajdują się zwolnienia z takiego obowiązku czyli wyjątki od reguły wymogu ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych.

I właśnie jest to powód dlaczego warto dokładnie sprawdzić czy nasz biznes jest w wykazie zwolnień. To naprawdę może uratować przed wieloma kłopotami a nawet karami i dać jak to się mówi święty spokój.

Co może grozić przedsiębiorcy jeśli nie zastosuję się do wymogu posiadania kasy fiskalnej ( lub oczywiście drukarki fiskalnej, co kto oczywiście woli). Przytoczymy dla Was tylko suche paragrafy, nie interpretując ich, tak po prostu jest i koniec.

JAK I ZA CO MOŻNA ZOSTAĆ UKARANYM

1. Art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

2. Art. 60 § 4 kks w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W tym miejscu koniecznie trzeba się zatrzymać aby wyjaśnić pewne pojęcie - "nie prowadzi księgi"-, co to u licha ma do kasy fiskalnej?. Jednak ma, gdyż ustawodawca w innym artykule zdefiniował to pojęcie.

Mówimy tu o artykule 53 § 21 pkt 5 kks, w którym to przepisie ustawodawca podał definicje pojęcia księgi, a które bezpośrednio przekłada się na zastosowanie użyte w art. 60 kks, o czym było wyżej.

Krótko mówiąc, żeby było jasno powiedziane, przez księgi, należy również rozumieć urządzenia ewidencyjne, zgodne z ustawą, a w szczególności zapisy o kasie fiskalnej.

3. Art. 62 § 4 kks, odpowiedzialność karno-skarbowa. W myśl tego przepisu, karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej albo nie wydaje dokumentu z kasy / drukarki fiskalnej, potwierdzającego dokonanie sprzedaży. Wysokość takiej kary określono jako karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych.

4. Art. 111 ust. 2 ustawy o VAT. Jeśli przedsiębiorca nie dopełnia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, właściwy organ podatkowy ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

I to tyle co wynika z przepisów jeśli nie kupimy kasy fiskalnej i nie będziemy prowadzić stosownych operacji ( "nabijanie" towaru i jego sprzedaży "na kasę", nie wydawanie paragonów, stosowanie VAT'u bez ewidencji w kasie fiskalnej ) .

CZY MOŻNA I JAK NAPRAWIĆ SWÓJ BŁĄD

A jeśli już przydarzy się nieszczęście to czy można coś zrobić aby uniknąć konsekwencji ? - owszem, można i jest to możliwe, ale właściwie w jeden sposób, trzeba po prostu złożyć na piśmie wyrażenie "czynnego żalu".

Art. 16 § 1 kks - "czynny żal"- jest to właściwie jedyny sposób który może umożliwić uniknięcie grzywny za wykroczenie skarbowe. Każdy przedsiębiorca, który dobrowolnie i z własnej inicjatywy zgłosi swoje zaniedbanie do urzędu skarbowego i wyjaśni przyczynę opóźnienia.

I żeby było jasne, "czynny żal" nie zwróci przedsiębiorcy prawa do ulgi za zakup kasy fiskalnej.


Podsumowując, naprawdę nie warto narażać się na kłopoty które mogą dotknąć prowadzącego biznes jeśli nie dochowa wymogów ustaw regulujących stosowanie kas fiskalnych / rejestrujących. Dodatkowo z całą pewnością otrzyma się zwrot za zakup kasy w wysokości 700 zł.

Zdajemy sobie sprawę że otwierając własny biznes liczy się pieniądze, dlatego oferujemy kasy i drukarki fiskalne w najniższych z możliwych cen.

A jeśli nie chce się wydawać zbyt wiele na początek proponujemy leasing.

Koszt rat jest naprawdę niewielki, a urządzenie otrzymamy dosłownie od ręki.

Comments


bottom of page