top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

kasy fiskalne warszawa i e-paragony

Zaktualizowano: 14 wrz

E-paragony

Co przynosi ze sobą 15 września który się zbliża.


Zacznijmy od tego że będzie to opcja, czyli możliwość, a nie wymóg prawny.

Osoby które już posiadają takie kasy lub drukarki (bo są takie na rynku od pewnego czasu) są „gotowe”. Natomiast w innych przypadkach aby wszystko zadziałało, konieczne będzie dokonanie aktualizacji oprogramowania w urządzeniach online przez właścicieli, bądź zakup nowego urządzenia z właściwą funkcją. Czyli kasy fiskalne warszawa i e-paragony mogą działać razem ale nie ma takiego wymogu.

Dla wyjaśnienia i jasności, na dzień dzisiejszy na podatnikach czyli sprzedawcach nie ciąży żaden prawny obowiązek korzystania z nowego kanału dystrybucji e-paragonów. Oznacza to, że nie w każdym sklepie klienci skorzystają z dedykowanej aplikacji czyli otrzymania e-paragonu.

Jest to rozwiązanie zupełnie dobrowolne.

Sprzedający będzie mógł zatem ograniczyć się do wydawania paragonów fiskalnych w postaci papierowej, bez wersji e-paragonu.


Nadchodząca zmiana nowelizująca ustawę o VAT w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT 3” da możliwość wystawiania a co za tym idzie, wydawania nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej. Od tego dnia ma rozpocząć swoje działanie system dystrybucji paragonów tzw. HUB paragonowy. Opcja ta umożliwi klientowi wybór, czy chce papierowy paragon fiskalny czy też elektroniczny w dedykowanej aplikacji.


Sytuacja obecna.

Kilka słów o prawie. Zgodnie z przepisem art. 111 ust. 3a pkt 1b ustawy o VAT podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących mają możliwość za zgodą nabywcy wystawić i wydać paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Czyli w praktyce już teraz klient może otrzymać od sprzedawcy paragon elektroniczny (e-paragon) zamiast papierowego wydruku.

Nie istnieje do tej pory póki co oczywiście, przeznaczone do powszechnego stosowania narzędzie (aplikacja) umożliwiające pobranie e-paragonu w każdym miejscu. Czyli sposób wydania klientowi e-paragonu przez sprzedawców nie został jak dotąd z góry narzucony.

Doprowadziło to do sytuacji w której z tego rozwiązania korzystają obecnie sieci handlowe posiadające własne aplikacje lojalnościowe.


Co się zmienia. Jak wygląda ta zmiana?


W życie wejdzie nowelizacja ustawy o VAT. Potoczna jej nazwa to Pakiet SLIM VAT 3.

Zmianie uległo brzmienie:

art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b) ustawy o VAT wprowadza opcję udostępniania klientom e-paragonów za pomocą specjalnej platformy.

Czyli przepis w nowym brzmieniu oznacza że sprzedawca zyska możliwość wystawienia i wydania paragonu przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej który będzie pośredniczył przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej, bez konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

Zmiana ta ma wejść w życie z dniem 15 września 2023 r.

Tyle o zmianie prawnej.


Zmiana która ma nadejść to tak naprawdę aplikacja, która umożliwi że możliwe ma stać się dobrowolne korzystanie zarówno przez sprzedawców, jak i nabywców z tego systemu dystrybucji paragonów elektronicznych tzw. HUB-u paragonowego.

Cały ten system ma stać centralną i ogólnopolską platformą rejestracji klientów odpowiedzialną za:

- powiązanie anonimowego klienta z wystawionymi przez kasę paragonami;

- odbieranie e-paragonów wystawionych przez wiele kas rejestrujących oraz dystrybucję e-paragonu do Klienta.


Zasady nowego systemu dystrybucji paragonów, czyli jak ma to działać.


- Udostępniona ma zostać bezpłatna aplikacja Ministerstwa Finansów (aplikacja e-Paragony).

Aplikacja mobilna e-Paragony ma zawierać w sobie funkcję która pozwoli na pobranie z HUB unikalnego numeru klienta - cyfrowego klucza identyfikującego Klienta – KID.

Przybierze on postać kodu kreskowego.

Czyli to klient zainteresowany takim sposobem otrzymania paragonu będzie musiał wykonać powyższe działania.


Proces zakupu:

- składać się będzie i zawierać w sobie konieczność wygenerowania kodu z aplikacji,

- przekazania (okazania) go sprzedającemu który zeskanuje ten kod kreskowy, - krok kolejny to przesłanie na telefon klienta który zeskanował kod (na którym zainstalowana jest aplikacja) automatycznie paragon w postaci elektronicznej (lub klient będzie miał na odbiór e-paragonu do 30dni)


Dziękujemy, że przeczytałaś/eś naszą informację do końca.


Oficjalna strona projektu:

https://www.podatki.gov.pl/e-paragony


e-paragon
aplikacja do e-pargonu

bottom of page