top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

NIP - PARAGON - KASA FISKALNA

Zaktualizowano: 14 gru 2023

NO I STAŁO SIĘ!

Jeśli będzie potrzebna faktura to NIP na paragonie musi być! od stycznia 2020 ! - zostaje wprowadzone ograniczenie wymiany paragonów fiskalnych na faktury - wystawienie faktury do paragonu wcześniej pobranego, będzie możliwe jedynie wtedy, jeśli na paragonie zapisany został NIP kupującego.


CO SIĘ ZMIENIA?

NIP wpisany na paragonie

Kasy fiskalne - nowe przepisy dotyczące podatników sprzedających przy zastosowaniu kasy fiskalnej, przepisy te w założeniu mają ograniczyć nadużycia w zakresie wystawiania faktur, które nie są odbiciem stanu faktycznego – tzw. „puste faktury” – do paragonów fiskalnych.

Mówiąc skrótowo - ustawodawcy chodzi o eliminacje wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o VAT (nowe ust. 5-7 w art. 106b).

Zgodnie z treścią tych nowych przepisów, wystawienie faktury potwierdzonej paragonem fiskalnym na rzecz podatnika może wystąpić jedynie wtedy, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), a to umożliwia identyfikację nabywcy towarów lub usług na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.


WYŁĄCZENIE ZE STOSOWANIA

Nowelizacja ustawy przewiduje wyłączenie, tzn. nowe rozwiązania nie mają zastosowania do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).


KARA - CO GROZI ZA NIE PRZESTRZEGANIE NOWYCH ZASAD

Wprowadzono jednocześnie karę - w przypadku naruszeniem nowego przepisu, organ podatkowy może podatnikowi nałożyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

UWAGA! - w stosunku do osób fizycznych, które za ten czyn, ponoszą oni odpowiedzialność jak za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, ale dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.


DOKŁADNIE OD KIEDY?

Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Ale zgodnie z przepisami przejściowymi nowych regulacji, czyli przepisów art. 106b ust. 5 i 6 oraz art. 109a ustawy o VAT nie stosuje się w przypadku sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy fiskalnej przed dniem 1 stycznia 2020 r.


KLIENT MUSI SIĘ ZDEKLAROWAĆ - PODATNIK CZY KONSUMENT !

Nowe przepisy w żaden sposób nie ograniczają prawa do wystawienia faktury, regulują jedynie szczegółowo dokumentowanie przebiegu transakcji, która została zewidencjonowana przy zastosowaniu kasy fiskalnej.


PODATNIK CHCE OTRZYMAĆ FAKTURĘ?

Oczywiście może. Natomiast musi podjąć decyzję. Oznacza to: jeśli dokonuje zakupu jako podatnik, a nie jako konsument, to powinien o tym fakcie poinformować sprzedawcę już w momencie dokonywania zakupu. Podatnik nie może bowiem dowolnie wybierać, czy dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czy też występuje w charakterze konsumenta.

TECHNICZNIE - JAK TO MA BYĆ?

W momencie dokonywania zakupu jeśli podmiot występuje w charakterze konsumenta i nabywa określony towar jako konsument, nie będzie miał możliwości zamiany tego charakteru zakupu. Towar/usługa kupiona na potrzeby osobiste lub prywatne nie może zmienić się w zakup służący działalności gospodarczej z punktu widzenia VAT a podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia VAT'u naliczonego od zakupu dokonanego w charakterze konsumenta.


KASY FISKALNE - CZY KONIECZNA BĘDZIE WYMIANA?

Prawdą jest, że nie wszystkie kasy fiskalne posiadają możliwość umieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcy, ale generalnie nie ma problemu, gdyż wystawianie faktur w ten sposób będzie skierowane do tej grupy kas, które posiadają tą funkcję.

Ale co w sytuacji, gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru NIP na paragonie?. Wówczas

kupujący - powinien zadeklarować w momencie zakupu, że nabywa towar lub usługę, jako podatnik! – w takiej sytuacji sprzedający nie powinien rejestrować zakupu na kasie rejestrującej! - powinien od razu wystawić fakturę.


PODSUMOWANIE O KASACH FISKALNYCH

Zmiana przepisów nie wymusza zatem koniecznością wymiany kas fiskalnych przez podatników, natomiast koniecznie trzeba zmienić sposób sprzedaży dla podatników.


DATA UCHWALENIA USTAWY - 4 lipca 2019 r.


kasy fiskalne NIP na paragonie

uchwalono ustawę o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw.

Commentaires


bottom of page