top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

Podsumowanie Nowego Roku

Zaktualizowano: 25 sty


Informacje na now rok 2024

Żaden nowy rok nie może być nudny. I tak też jest w 2024 roku.

Przypominamy o tym co będzie mieć wpływ na codzienne życie firm.

Pewne nowości już się pojawiły i choć nie zawsze bywają zauważalne, będą oddziaływać na wszystkie firmy, bez względu na sektor czy rozmiar działalności. Poniżej skrótowo i konkretnie, aby zapoznać się z najbardziej istotnymi informacjami.


Zacznijmy od spraw załatwianych w urzędach skarbowych, czyli o uldze za zakup kasy fiskalnej lub drukarki.


Wszyscy kupujący kasy fiskalne lub drukarki zazwyczaj występują o zwrot kwoty przewidzianej w ustawie (700.00zł) i do tej pory musieli fatygować się do siedziby poszczególnych urzędów skarbowych. Cały proces, zasady i sposób został przez nas opisany tutaj. Nastąpiła jednak zmiana, o której przydatności dowiemy się z czasem — jest nią nowa usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym. Oznacza ona, że osoby fizyczne, jak i inne firmy, mogą składać wnioski o zwrot za zakup urządzeń fiskalnych w formie elektronicznej poprzez portal podatki.gov.pl.

Chętni znajdą dostęp do funkcji tu:

Znajduje się tam kreator, który przeprowadzi każdego użytkownika krok po kroku przez cały proces składania wniosku, wskaże pola obowiązkowe, umożliwi dodanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi oraz złożenie pisma i jego pobranie.


Drugą zmianą jest nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych.


Mowa o rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605 zwanego dalej Rozporządzeniem)


W 2024 roku zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej bez względu na limit zostało zawarte w załączniku do Rozporządzenia - patrz wyżej. Ustawodawca wymienia tam działalności sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, które mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej bez względu na limit obrotu. Poniżej czynności wynikające z rozporządzenia:

-dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),

-świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,

-dostawa nieruchomości,

-dostawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,

-dostawa towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar,

- świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,

- usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

- niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika

- niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- usługi związane z rolnictwem,

- usługi związane z odpadami,

- usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,

- usługi pocztowe, kurierskie, - usługi finansowe i ubezpieczeniowe,

- usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), - usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) czy usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)


Kolejnym aspektem są zmiany ws. limitów rocznego obrotu.


Kasy fiskalne po przekroczeniu rocznego limitu obrotu 20.000 zł – limit utrzymany. Zwalnia się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej (aktualnie jednak nie dłużej niż do końca 2024 roku) podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, z tym, że: - czynni podatnicy VAT biorą pod uwagę sprzedaż netto, - zwolnieni podatnicy z VAT biorą pod uwagę sprzedaż brutto.


Więcej o limicie: Od kiedy przedsiębiorca ma obowiązek rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej?:

a) Sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży (w tym wystawienia paragonu sprzedaży) za pomocą kasy rejestrującej.

b) W przypadku sprzedaży niektórych towarów lub usług podatnik może skorzystać z rocznego limitu ze zwolnienia z kasy w wysokości 20.000 zł, a w przypadku sprzedaży innych ma obowiązek od razu kupić i zarejestrować kasę. c) Roczny limit obrotu (sprzedaży) 20.000 zł dotyczy tylko sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie dotyczy sprzedaży na rzecz firm.

d) Tak więc, sprzedaż na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorca ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej, a sprzedaż na rzecz firm przedsiębiorca dokumentuje za pomocą faktury sprzedaży.


Wszelkie możliwe zwolnienia, jak i to, kto jest zobowiązany do rejestracji kasy fiskalnej, ustawodawca zawarł, w nowym już, Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605 zwanego dalej Rozporządzeniem).


OMNIBUS

Czym on jest?

Dyrektywa Omnibus ma chronić konsumentów przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców, dotyczącymi tzw. fałszywych promocji. Polegają one na krótkotrwałym podwyższeniu standardowej ceny danego produktu, żeby w momencie jej obniżenia nazwać tę akcję promocją i kusić nią potencjalnych konsumentów. A w rzeczywiście cena promocyjna jest identyczna jak standardowa.

Dzięki dyrektywie Omnibus takie praktyki są niezgodne z prawem i podlegają karze.


Co wymusza na handlowcach dyrektywa Omnibus?


Sprzedający (w tym sklepy) są zobligowane, w momencie ogłaszania promocji na dane produkty do informowania o najniższej cenie jaka na nie obowiązywała w ciągu ostatnich 30 dni. Klient może dzięki temu sprawdzić jak znacząca jest obniżka ceny i co za tym idzie jak atrakcyjna jest dana promocja.

Wyjątki - ale nieliczne. Dotyczą one na przykład produktów z krótką datą ważności lub nowości.


Jakie są kary za nieprzestrzeganie dyrektyw Omnibus?


Nieprzestrzeganie wytycznych dyrektywy Omnibus może spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary w wysokości 20 tysięcy złotych przez wojewódzką Inspekcję Handlową. Trzykrotne naruszenie przepisów w okresie 12 miesięcy może skończyć się nałożeniem 40 tysięcy złotych kary.

Dyrektywa Omnibus w praktyce

Omnibus w praktyce oznacza, że handlowcy muszą zmienić sposób etykietowania produktów podczas trwania promocji w ich sklepie. Na etykiecie promowanego produktu powinny być dwie ceny:

- aktualna, promocyjna

- cena obowiązująca 30 dni wstecz.


Dziękujemy że poświęciliście swój czas przeczytanie tych informacji.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page