top of page

2024r. ZWROT ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ LUB DRUKARKI 

Warunki do spełnienia w celu otrzymaniu zwrotu za zakup kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej.

Kupiliśmy kasę fiskalną. Trochę kosztowało, czy może być taniej?, może. Wystarczy wystąpić o zwrot za zakup kasy do urzędu skarbowego. Trzeba to po prostu zrobić a koszt zostanie choć w części obniżony. Jak, dlaczego, kiedy, wszystko poniżej. Proszę się zapoznać.

Zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej nadal istnieje w 2024 roku.

 

Kupno kasy jest pewnym obciążeniem finasowym. i Dlatego pierwsze i chyba najważniejsze jest to, że w ustawie wskazano, iż ulga przysługuje podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach. W przypadku gdy działalność objęta została obligatoryjną wymianą kas wskazano graniczną datę, od której uznane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie. Po co?, własnie po to aby „ulgę” na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami.

Jest to przepis wskazujący na to, że aby otrzymać ulgę za wymianę dotychczasowej kasy na kasę online trzeba koniecznie spełnić dwa warunki:

1. Podatnik wykona obowiązek wymiany kas wynikającej z ustawy (zakupi i zafiskalizuje kasę online)

2. Podatnik rozpocznie ewidencję (sprzedaż) na kasach online najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 ustawy, czyli w terminach od których dana grupa podatników ma obowiązek stosować kasy online.

Co z innymi osobami (podatnikami)

Istnieje taka sytuacja ale nie dla wszystkich. Możliwością uzyskania zwrotu za zakup kasy fiskalnej online (i tylko takiej), zostały objęte osoby które dobrowolnie rozpoczęły prowadzenie ewidencji i nie stosowały dotychczas kas lub drukarek fiskalnych. Czyli są to osoby rozpoczynające działalność, no i oczywiście nie posiadały jeszcze urządzenia fiskalnego. Te osoby nie podlegają właściwie żadnemu terminowi (oczywiście oprócz samego terminu rozpoczęcia sprzedaży) więc mają większy komfort czasowy. Oczywiście jeśli chcą, bo nie muszą i zupełnie spokojnie mogą korzystać z kas elektronicznych które są tańsze w zakupie.

Jak dostać ulgę za zakup kasy online?

- Wystosować wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

- Kiedy złożyć wniosek o zwrot ulgi? - najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

Aktualizacja

Wprowadzono obecnie nową możliwość.

Nowa usługa dostępna w e-Urzędzie Skarbowym.

Uzyskanie zwrotu za zakup kasy fiskalnej może stać wygodniejsze. Obecnie osoby fizyczne, jak i organizacje, mogą składać wniosek w formie elektronicznej poprzez portal podatki.gov.pl.

Kreator przeprowadzi użytkownika krok po kroku, wskaże pola obowiązkowe, umożliwi dodanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi oraz złożenie pisma i jego pobranie.
Czynności opisane powyżej można dokonać tu
https://www.gov.pl/web/kas/kolejne-uslugi-w-e
-urzedzie-skarbowym 

Kto z pewnością nie dostanie ulgi.

- osoby już posiadające kasy, które z różnych powodów wymieniają kasy (nie są w grupach obligatoryjnych do wymiany)

- osoby które będą posiadać kasę fiskalna na podstawie umów najmu, dzierżawy łub leasingu.

(Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 i 5 ustawy wprowadzającej kasy online)

 

AKTUALIZACJA

Czy i dlaczego trzeba zwrócić ulgę.

Generalnie będzie taka konieczność jeśli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności i otrzymaniu ulgi wystąpią następujące czynniki.

1) kasy nie zostaną poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w terminach określonych w rozporządzeniu (nie rzadziej niż co dwa lata - przed upływem dwóch lat!)

2) trwale zaprzestana zostanie prowadzona ewidencja przy zastosowaniu tej kasy - np. zakończona zostanie działalność gospodarcza.

3) naruszone zostanie obowiązek polegający na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną a CRK.

Proste?, chyba tak. Jednak najważniejsze jest dotrzymanie terminów stosowania kas online. Bo ulga ulgą, a nie wymienienie kasy będąc w grupach obligatoryjnych pociągnie za sobą inne konsekwencje.

bottom of page