top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

PRZEGLADY KAS A COVID-19

Zaktualizowano: 3 sty

Przeglad okresowy kas i drukarek fiskalnych - jak wyglądają sprawy? Czy to jest najważnieszy problem w obecnych czasach? zapewne nie, ale kłopot i obawy pozostają. Wiemy że dla wielu kłopot jest i jest to kłopot który trzeba rozwiazać. O sprawie wiemy z ilości telefonów i maili które otrzymujemy codziennnie. Czy to duży problem-kłopot? cóż, wszystko zależy od tego jak do tego podejdziemy.

Zaczniemy od poczatku - dlaczego?

Nie będziemy cofać się nazbyt daleko, wrócimy tylko do minionego roku. Wówczas to, wprowadzono delikatne, ale jakże znaczące zmiany. Zmianie uległ zapis zawarty w paragrafie § 54 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, który otrzymał następujące brzmienie: "Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata". Oznacza to następującą zmianę - nie rzadziej niż co dwa lata. Mówiąc wprost, najpóźniej w dniu gdy upływają dwa lata od ostatniego przeglądu trzeba wykonać kolejny przegląd. Nie ma dyskusji. Ma ten termin wielkie znaczenie (nie mówimy o ewentualnej karze nałożonej za nie dotrzymania terminu, bo zupełnie odrębna sprawa) szczególnie dla osób które otrzymały zwrot za zakup kasy. Jakie konsekwecje? Ustawa z dnia 15 marca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, przewiduje w stosunku do osób które nie wykonają przeglądu (w każdym przypadku) sankcję. - Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, nałożyć może na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 złotych. Zapłata tej kary musi nastąpić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. - Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji, może zażądać zwrotu kwoty ulgi (najczęściej jest to 700 zł.) za zakupiona kasę fiskalną. Czy można nie wykonać przeglądu? Są takie wyłączenia z przeglądów, czyli można, choć wymaga to samodzielnego działania. Nic nie dzieje się "automatycznie". - Można nie wykonać przeglądu w trakcie zawieszenia działalności (gdy akurat oczywiście przypada termin). Ale bezwzględnie i bez dyskusji trzeba wykonać, zrobić taki przegląd kasy przed pierwszym klientem czyli w momencie odwieszania działalności. Nie można bowiem prowadzić ewidencji na urządzeniu bez ważnego przeglądu. Wyika to z zapisów rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 54. 1. 5. - Można również zawnioskować do naczelnika urządu skarbowego o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. Ale tutaj jest bardzo istotny haczyk : stosowny wniosek musi byc złożony przed terminem wykonania aktualnego przeglądu technicznego kasy rejestrującej. Zarządzenie takie jest efektem ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374). Z oficjalnym stanowiskiem można zpoznac się tutaj. I tyle na temat przeglądów urządzenień fiskalnych w tak trudnych czasach. Proszę pamiętać że my działamy i pozostajemy do dyspozycji. Masz przegląd? - zadzwoń, umówimy się!

nowe zasady przeglądu kasy i drukarek fiskalnych

Коментарі


bottom of page