top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

ZWROT ZA KASĘ FISKALNĄ - JAK?

Zaktualizowano: 7 lut

ZWROT PIENIĘDZY - FAKTY


Zbliża się, jest coraz bliżej. Co? obligatoryjny termin wymiany kas fiskalnych na wersję kas online. Oczywiście nie od razu dla wszystkich, po kolei i systematycznie. Jak będzie? - dobrze będzie. Ale jak to w życiu jest, kilku spraw trzeba dopilnować jeśli chce się dostać pieniądze. I żeby było jasne, nie dotyczą te zasady tylko pierwszej grupy. Te zasady dotyczą wszystkich których przypisano do obowiązkowego projektu wymiany kas fiskalnych.


Zaczynamy.

Pierwsze i chyba najważniejsze jest to, że w ustawie wskazano, iż ulga przysługuje podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach. W przypadku gdy działalność objęta została obligatoryjną wymianą kas wskazano graniczną datę, od której uznane będzie rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas online w obowiązującym terminie. Po co?, własnie po to aby „ulgę” na te kasy można było wykorzystać zgodnie z ogólnymi zasadami.

Jest to przepis wskazujący na to, że aby otrzymać ulgę za wymianę dotychczasowej kasy na kasę online trzeba koniecznie spełnić dwa warunki:

1. Podatnik wykona obowiązek wymiany kas wynikającej z ustawy (zakupi i zafiskalizuje kasę online)

2. Podatnik rozpocznie ewidencję (sprzedaż) na kasach online najpóźniej w terminach wskazanych w art. 145b ust. 3 ustawy, czyli w terminach od których dana grupa podatników ma obowiązek stosować kasy online.

Dla przypomnienia są to terminy:

- od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych oraz świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów

- od 1 lipca 2020 r. świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

- od 1 stycznia 2021 r. świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Podsumowując, aby otrzymać ulgę, bezwzględnie trzeba kasę online posiadać przed dniem "granicznym" a ewidencję, czyli wystawianie paragonów rozpocząć w pierwszym dniu obowiązywania dla poszczególnych grup. Oznacza to że na dzień pierwszego użycia kasy online, musi być ona kupiona, mieć wprowadzone kody i musi zostać zafiskalizowana. No właśnie spełnić warunki! - dlatego nie należy czekać do ostatniej chwili bo może zdążyć się wszystko, od braku kas, po problemy z łącznością i wydolnością ludzką, szeroko opisaliśmy te zagrożenia tutaj.


Dobrze, ale co z innymi osobami (podatnikami)

Istnieje taka sytuacja ale nie dla wszystkich. Możliwością uzyskania zwrotu za zakup kasy fiskalnej online (i tylko takiej), zostały objęte osoby które dobrowolnie rozpoczęły prowadzenie ewidencji i nie stosowały dotychczas kas lub drukarek fiskalnych. Czyli są to osoby rozpoczynające działalność, no i oczywiście nie posiadały jeszcze urządzenia fiskalnego. Te osoby nie podlegają właściwie żadnemu terminowi (oczywiście oprócz samego terminu rozpoczęcia sprzedaży) więc mają większy komfort czasowy. Oczywiście jeśli chcą, bo nie muszą i zupełnie spokojnie mogą korzystać z kas elektronicznych które są tańsze w zakupie.


Ile można mieć kas?

Tak naprawdę to ile się chce, jedyny warunek brzmi: aby skorzystać z ulgi na zakup kolejnych kas podatnicy mają pół roku od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Czyli zakup pozostałych kas fiskalnych, które są im potrzebne do prowadzenia ewidencji/działalności jest możliwy i na te kasy będzie przysługiwała ulga (zawarte jest to w art. 111 ust.4), czyli zakup nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.


Kto z pewnością nie dostanie ulgi.

- osoby już posiadające kasy, które z różnych powodów wymieniają kasy (nie są w grupach obligatoryjnych do wymiany)

- osoby które będą posiadać kasę fiskalna na podstawie umów najmu, dzierżawy łub leasingu.

(Podstawa prawna: art. 111 ust. 4 i 5 ustawy wprowadzającej kasy online)


Jak dostać ulgę za zakup kasy online?

- Wystosować wniosek i złożyć go do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

- Kiedy złożyć wniosek o zwrot ulgi? - najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

- Jaka ma wyglądać wniosek? - forma dowolna (pisemna lub wydruk), ale musi zawierać dane podatnika oraz numer rachunku podatnika na który urząd skarbowy ma dokonać zwrotu oraz (jak każdy wniosek) musi zawierać własnoręczny podpis podatnika.

- Co dołączyć do wniosku? - koniecznie dołączyć kopię faktury zakupu kasy wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za kasę ; oraz kopię raportu miesięcznego potwierdzającego rozpoczęcie sprzedaży na danej kasie online.


Czy i dlaczego trzeba zwrócić ulgę.

Generalnie będzie taka konieczność jeśli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności i otrzymaniu ulgi wystąpią następujące czynniki.

1) kasy nie zostaną poddane obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w terminach określonych w rozporządzeniu (nie rzadziej niż co dwa lata)

2) trwale zaprzestana zostanie prowadzona ewidencja przy zastosowaniu tej kasy - np. zakończona zostanie działalność gospodarcza.

3) naruszone zostanie obowiązek polegający na zapewnieniu połączenia umożliwiającego przesyłanie danych między kasą fiskalną a CRK.

Proste?, chyba tak. Jednak najważniejsze jest dotrzymanie terminów stosowania kas online. Bo ulga ulgą, a nie wymienienie kasy będąc w grupach obligatoryjnych pociągnie za sobą inne konsekwencje.


kasy do wymiany na wersję online w warszawie

Comments


bottom of page