top of page

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE KASY DO WARSZTATU WULKANIZATORA I MECHANIKA

kasy_fiskalne_dla_mechaników_warszawa online Nano II
kasy_fiskalne_dla_wulkanizacji_warszawa_online_novitus_nano_wi-fi
kasa_fiskalna_online_warszawa_link_novitus
kasy_fiskalne_online_warszawa_ergo_posnet
kasa_fiskalna_posnet_fawag_kasfisk_online_Warszawa
kasy_fiskalne_online_warszawa_novitus_one

Kasy dla mechanika samochodowego i wulkanizatora.

 Serwisujesz i naprawiasz pojazdy silnikowe, albo jesteś wulkanizatorem ?

Musisz używać kasy online.

Od 1 stycznia 2020 roku w swoim warsztacie jako mechanik, musisz rejestrować obroty tylko na kasie fiskalnej online.

To urządzenia zapewniające bezpośrednio komunikację z Centralnym Repozytorium Kas.

Kasy fiskalne online dla mechanika zachowały prostotę i łatwość obsługi. 

Łączność z CRK kasy fiskalne online Warszawa? nie tylko, kasy łączą się w całym kraju bez względu na miejsce zainstalowania.

dla mechaniów kasy fiskalne online warszawa
kasy dla wulkanizacji_dla wulkanizatora
kasy_dla mechaników_warszawa_online_kasfisk

KASY FISKALNE ONLINE DLA MECHANIKÓW - OD KIEDY?

MECHANIKU i WULKANIZATORZE ! zobowiązany jesteś do stosowania od 1 stycznia 2020 roku przy przyjmowaniu płatności od klientów indywidualnych kas fiskalnych online. Obowiązek powyższy wszedł w życie 1 maja 2019 roku. Aby wypełnić obowiązek każdy mechanik / wulkanizator musi posługiwać się kasą fiskalną online do 1 stycznia 2020 roku. Ma to znaczenie przy występowaniu o wypłaty ulgi za zakup.

KASY FISKALNE ONLINE DLA MECHANIKÓW - CO WAŻNE?

Kasy online nie są kłopotliwe w obsłudze i funkcjonowaniu.
Oferowane modele współpracują z terminalami płatniczymi, samodzielnie łączą się z CRK, ich działanie uwalnia od konieczności samodzielnego śledzenia ich stanu. Centralne Repozytorium Kas zbiera wiele danych m. in.: dokumenty niefiskalne, raporty dobowe, paragony fiskalne, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. Kasy fiskalne online zostały tak zbudowane aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania. 

Obowiązkiem użytkownika kasy fiskalnej online jest zapewnienie podłączenia tej kasy do internetu.

ULGA ZA ZAKUP KASY - CZY MECHANIK DOSTANIE?

Wiadomo że kwota wydatkowana na zakup kasy fiskalnej online nie jest mała. Pocieszającym jest fakt że za zakup takiej kasy fiskalnej otrzyma się refundację - ulgę w wysokości 700 zł. na każdą kasę online zakupioną w odstępie 6 miesięcy od fiskalizacji pierwszej z kas online. Fakt otrzymania ulgi nie jest powiązany z poprzednią ewentualną ulgą otrzymaną na dotychczasową kasę. Czyli nie trzeba zwracać poprzednio otrzymanej ulgi za dotychczasowo używaną kasę.

Kupujesz wybraną kasę - w pakiecie otrzymujesz :

fiskalizację, szkolenie, konfigurację, programowanie

CENA KASY ZAWIERA TO WSZYSTKO

bottom of page