top of page
  • Zdjęcie autoraAdmin

UWAGA - PRZEGLAD KASY 2023r.

Zaktualizowano: 20 lut

Znając życie zwracamy się z prośbą o przeczytanie poniższego tekstu do wszystkich właścicieli urządzeń fiskalnych, w swoim dobrze pojętym interesie.

Czas płynie, miesiąc mija za miesiącem aż mijają prawie dwa lata. I właśnie teraz (już niedługo) wybijać zacznie dla osób kóre nabywały kasy i drukarki fiskalne w najbardziej gorącym okresie, termin obligatoryjnego przeglądu urządzenia.

Dlaczego określamy ten czas "gorącym". Dla przypomnienia, był to bowiem czas, gdy naprawdę szeroka grupa przedsiębiorców kupowała albo wymieniała urządzenia na wersję online.

Powodem stało się zmienione prawo, więc trochę o historii.

Prawie trzy lata temu ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

W związku z tą decyzją kalendarz wymiany kas dla poszczególnych grup na wersję online wyglądał następująco:

na dzień 30 czerwca 2021 r.

w kasy w wersji online musiały wyposażyć się poniższe grupy z branż usługowych:

I tak się stało, teraz natomiast zbliżamy się do momentu zamknięcia dwuletniego okresu i konieczności wykonania przeglądu. Szczególnie istotna sprawa dla osób które taką procedurę będą przechodziły po raz pierwszy.

Dlaczego jest to ważne.

Rozporządzenie nałożyło na każdego właściciela kasy obowiązek wykonywania przeglądu technicznego przed upływem dwóch lat od daty fiskalizacji (lub oczywiście ostatniego przeglądu) i tyle. Zapis prawny brzmi : "Obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata" i znajduję się w paragrafie § 54 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

I właśnie teraz hasło PRZEGLAD KASY 2023r.

I doszliśmy właśnie do sytuacji gdy wszyscy z okresu podanego wyżej muszą wykonać przegląd.

Dlatego apelujemy o nie ignorowanie komunikatu pojawiającego się na wyświetlaczu lub sprawdzenie w książce kasy kiedy odbyła się fiskalizacja i dopełnienie obowiązku wynikającego z ustawy. Tak po prostu, dla własnego dobra i komfortu. A jeżeli potrzebna jest pomoc w ustaleniu daty prosimy zadzwonić.


Jeżeli ktoś by zapytał : a co się stanie jeśli tego nie zrobię.

Cóż, konsekwencje (oczywiście spojrzenie na tak postawione pytanie zależy od indywidualnego podejścia) są przewidziane i są następujące:

1) W drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 złotych. Wykonie czyli płatność tej kary musi nastąpić, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2) W drodze decyzji naczelnik urzędu skarbowego może żądać zwrotu kwoty ulgi (najczęściej jest to 700 zł.) za zakupiona kasę fiskalną, oczywiście jeśli ulga czyli zwrot miał miejsce.

Podstawa takiej ewentualnej decyzji znajduję się w Ustawie z dnia 15 marca 2019 roku - o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.


Kolejne pytanie. Czy nie ma odstępstwa od tych zasad.

Krótko odpowiadając nie ma, tym bardziej że kasy online (no i oczywiście drukarki) meldują wykonie takiego przeglądu do urządzędu skarbowego.

Natomiast jest jedno odstępstwo, jeden wyjątek. Jest to sytuacja gdy działalność jest zawieszona. Można wówczas nie poddać urządzenia ustawowemu przeglądowi. I tylko wówczas. Niesie to jednak za sobą kolejny obowiązek. Po odwieszeniu działalności nie można prowadzić sprzedaży i ewidencji!. Powodem jest bezwzględna konieczność wykonania przeglądu kasy. I nie ma znaczenia jak długo trwał okres zawieszenia i jak daleko jest do naszego "ustawowego terminu przeglądu".

Proszę zapamiętać: po odwieszeniu działania - przegląd kasy przed pierwszym klientem!

Ten wymóg wynika z rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących § 54. 1. 5.


W miarę możliwości dokonajcie Państwo obowiązkowego przeglądu wcześniej. Nie zostawiajcie tego na ostatni moment. Sprawnie, bez tłoku i nerwów można wcześniej a im bliżej do własnego terminu może być trudniej, tym bardziej że wielu może mieć termin blisko 30 czerwca.przegląd kasy fiskalnej nie możnzapominać

Comments


bottom of page