top of page

KASY FISKALNE ONLINE

KASY FISKALNE WARSZAWA - KOLEJNA WYMIANA DLA OKREŚLONYCH GRUP 

I stało się, kolejne grupy podatników mają wymóg wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne online

Obecnie zostało kilka grup:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Na powyższe grupy wskazuje Art. 145b. ustawy "o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach" z dnia 15 marca 2019 r. Poz. 675. Te grupy mają czas na wymianę kas do 1 lipca 2021 roku bez konsekwencji. To tyle o prawie.

kasy_fiskalne_przeglad_warszawa_kasfisk

POTWIERDZONY TERMIN ZMIANY DAT INSTALACJI KAS ONLINE !!!

Nasze informacje które podawaliśmy w dniu 10 kwietnia potwierdziły się! 
W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. :
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu
przeznaczonych do celów opałowych;
2) do dnia 30 czerwca 2021 r. :
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

Rozporządzenie można przeczytać i pobrać tutaj.

NAJBLIŻSZY TERMIN ZMIAN

ZMIANA TERMINU WPROWADZENIA DLA GASTRONOMII I HOTELI

 

 Ministerstwo Finansów ustami wiceministra ogłosiło zmianę, czyli przesunięcie tego terminu. Zdając sobie sprawę z sytuacji branży dla której ta operacja miała być przeprowadzona, termin wymiany kas został przesunięty na 1 stycznia 2021 roku. 

DOTYCZY

świadczenie usług związanych z :

- wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,

- w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, 

- sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

więcej

przegląd_kasy_rozporządzenie_warszawa

Wszystko o przeglądach kas i drukarek fiskalnych, w tym oczywiście w wersjach online.

Kto chętny, zapraszamy na nasz blog. Ze względu na obszerność tekstu nie publikujemy go tutaj a jedynie na blogu.

DŁUŻSZA GWARANCJA - WIĘKSZY SPOKÓJ
Publikujemy propozycję przedłużenia gwarancji na urządzenia fiskalne. Czy skorzystacie Państwo to już Wasza sprawa, istotne jest że taka oferta jest dostępna. Żeby później nie było że  nie wiedziałem, nie słyszałem a chętnie bym skorzystał / ła.
Oferta która naprawdę pojawia się w odpowiedzi na zainteresowanie rynku.
Nasz partner, firma NOVITUS postanowiła zaoferować przedłużenie gwarancji na produkowane przez siebie urządzenia fiskalne. Propozycja dotyczy kas fiskalnych i drukarek fiskalnych. Będąc pewnym jakości produkowanych przez siebie urządzeń nie obawiamy się!, proponujemy roczną lub dwuletnią dodatkową gwarancję. Będzie ona obowiązywać po minięciu rocznej obowiązkowej (ustawowej) gwarancji i jest dostępna dla każdego kto tego chce. W proponowanej dłuższej gwarancji mogą brać udział właściciele kas i drukarek w wersji online ale i także w wersji elektronicznej.
 
Jakie są proponowane pakiety?
Pakiet SREBRNY - 1 rok pełnej dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej.
Pakiet ZŁOTY - 2 lata pełnej dodatkowej gwarancji na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej.

                                                                        

                                                                            Jakie są warunki wdrożenia?
1. Kupno wybranego pakietu w momencie zakupu urządzenia 
2. Kupno wybranego pakietu w okresie 12 miesięcy od daty instalacji urządzenia, czyli do końca podstawowego okresu gwarancji.
3. Uiszczenie opłaty za przedłużoną gwarancję.
Każdy z wybranych pakietów "startuje" po pierwszym roku standardowej gwarancji bez względu na moment jego zakupu i kończy się po wybranym okresie. W skład ochrony dodatkowej (jeden czy dwa lata) nie wchodzi przedłużenie gwarancji na baterie/akumulatory urządzenia. 

 

Poniżej prezentujemy tabelę zawierającą modele urządzeń i koszty odpowiednie dla każdego z pakietów.


Pakiet srebrny - dodatkowy 1 rok gwarancji
                     ryczałtowa cena netto [zł]    

Kasa fiskalna NANO             100    
Kasa fiskalna MAŁA PLUS   100    
Kasa fiskalna SENTO           150    
Kasa fiskalna SOLEO           150    
Kasa fiskalna ONE                180    
Kasa fiskalna NEXT              180    
Drukarka fiskalna BONO      180    
Drukarka fiskalna DEON       180    
Drukarka fiskalna DELIO      180    
Drukarka fiskalna HD E         180    
  
Pakiet srebrny - dodatkowe 2 lata gwarancji
                     ryczałtowa cena netto [zł]    
Kasa fiskalna NANO             180    
Kasa fiskalna MAŁA PLUS   180    
Kasa fiskalna SENTO           260    
Kasa fiskalna SOLEO           260    
Kasa fiskalna ONE                320    
Kasa fiskalna NEXT              320    
Drukarka fiskalna BONO      320    
Drukarka fiskalna DEON       320    
Drukarka fiskalna DELIO      320    
Drukarka fiskalna HD E         320    

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chcących większego komfortu.
 

kasy_fiskalne_online_obowiązki

Za co można dostać "czerwoną kartkę".
Mamy nowe przepisy (od maja 2019 roku) i systematycznie zwiększa się liczba pytań o zakres nałożonych obowiązków (nowych oczywiście) na właścicieli kas fiskalnych. Poniżej przedstawiamy nowości do których trzeba się dostosować wraz z informacjami co jeszcze się zmieniło. Zawarliśmy tu również informacje o których już pisaliśmy ale sądzimy że sprawdzonych wiadomości nigdy za wiele.

 OBOWIĄZKI PODATNIKA
Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do centralnego repozytorium kas*
*z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach - stosowny wniosek znajduje się na naszej stronie internetowej.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące (maksymalnie)
- w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu
- w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży
- kara za brak przeglądu technicznego, określona w rozporządzeniu – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji Naczelnika US.

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji - stosowny druk znajduje się na naszej stronie internetowej.
 - nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie
 - do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.
 - dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. - UWAGA! tylko do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.

Przy odczycie pamięci fiskalnej (likwidacja / zapełnienie)
 - podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej
 - odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)
 - urządzenie ONLINE gdy przechodzi w stan "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK
   podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.

Kasy z kopią papierową (dwurolkowe)
Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową został ustalony na 31 sierpnia 2019 r.
- Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę/drukarkę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

OPERACJA KASY FISKALNE ONLINE START

Nadszedł czas podsumowania operacji kasy fiskalne online.

Wyszło chyba dobrze, nie ma zacięć przy fiskalizacji, nie ma problemu ze sprzętem (kasami i drukarkami fiskalnymi). Ogólnie mówiąc mamy rewolucję bez rewolucji. Wybór kas jest, drukarek także, więc można powiedzieć nasi partnerzy dali radę.

Nic tylko wybierać takie kasy jakie nam odpowiadają i jakie chcemy (lub potrzebujemy).

 

Pozostały jednak inne sprawy do załatwienia.

Za dwa dni wszyscy właściciele kas i drukarek (ogólnie urządzeń fiskalnych) muszą mieć podpisane druki szkoleń swoich pracowników z odbytych szkoleń dotyczących obowiązków tychże pracowników w momencie gdy pracują "na kasie". Termin od którego jest to wymagane to 1 czerwca.

Druk do pobrania u nas https://www.kasfisk.com/nowe-druki

Kolejnym terminem który nachodzi to data przeprogramowania kas fiskalnych według nowej matrycy VAT. Trochę to potrwa, więc prosimy o tym pamiętać. Przypominamy że data do której ma to zostać zakończone to 31 lipca. Zwracamy uwagę że interwencja serwisowa jest wręcz konieczna, ponieważ nie wolno pozostawić w kasie/drukarce niepoprawnie zaprogramowanych stawek VAT, to znaczy nie zgodnych z NOWĄ MATRYCĄ, nawet w sytuacji gdy podatnik ich nie używa!!!

To są sprawy najpilniejsze.

 

Pozostałe wydarzenia wynikają z kalendarium jakie zostało zatwierdzone w rozporządzeniu o kasach fiskalnych. I tu kolejny raz przypominamy jakie grupy i kiedy przechodzą na kasy fiskalne online.

od 1 stycznia 2020 roku - obowiązek posiadania kas online - branża paliwowa i mechanicy pojazdów, a także wulkanizatorzy (naprawa opon)

od 1 lipca 2020 roku - obowiązek posiadania kas online - hotele, gastronomia, sprzedaż węgla.

od 1 stycznia 2021 roku - obowiązek posiadania kas online dla firm z branży:

kosmetycznej,

kosmetologicznej,

fryzjerskiej,

usług budowlanych,

lekarskiej,

prawniczej,

działalności usługowej typu fitness.

 

Przypominamy na końcu o obowiązkowych przeglądach kas fiskalnych i drukarek. Obowiązek ich wykonywania został dokładnie określony w rozporządzeniu ( nie rzadziej niż co dwa lata), i została określona konkretna kara finansowa za nie wykonanie przeglądu. Dodatkowo wszystkie serwisy muszą zgodnie z nowym rozporządzeniem raportować do urzędów skarbowych fakt wykonania stosownego przeglądu.

KASY FISKALNE - SZKOLENIE PRACOWNIKA

Będzie krótko ale treściwie i bardzo ważnie. Nowe rozporządzenie oprócz wielu zmian, wprowadza (poza słynną już zmianą matrycy VAT) jeszcze jedną innowację. Dotyczy w równej mierze pracodawcy (właściciela kasy fiskalnej) jaki i pracownika (osoby dokonującej sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej) a sprowadza się do udokumentowania faktycznego szkolenia. I co ważne nie dotyczy tylko nowych właścicieli kas, ten przepis dotyczy wszystkich, czyli także tych którzy już dawno mają kasy lub drukarki fiskalne w swej działalności. W rozporządzeniu wyraźnie jest napisane że : - cyt -"Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania."

Ponadto, fakt szkolenia i przyjęcia do wiadomości obowiązków przez osobę prowadzącą ewidencję musi być udokumentowany w formie stosownego druku sporządzone go w dwóch egzemplarzach (właściciel kasy + osoba prowadząca sprzedaż).

Proste?, bardzo proste, z tym że trzeba pamiętać (nie mówiąc że wiedzieć) że taki nowy obowiązek powstał.

Termin do którego trzeba uzupełnić ten wymóg formalny został określony na koniec maja.

Mało czasu? , może ale trzeba tego dopilnować. Stosowny druk można bez problemu pobrać z naszej strony internetowej.

https://www.kasfisk.com/nowe-druki

NOWA MATRYCA VAT W URZĄDZENIACH FISKALNYCH

Szanowni Państwo
Od maja ( konkretnie 1 maja) pracujemy pod nową ustawą dotyczącą kas fiskalnych. I nie tylko tych nowych - kas fiskalnych online. Rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. odnosi się także do "starych" posiadaczy kas fiskalnych. I nie ma tu znaczenia czy posiadają kopię elektroniczną czy też papierową. Większość zapisów dotyczy wszystkich, tak tak, nie tylko obowiązki dla online, ale obowiązki dla każdego właściciela kasy fiskalnej.
W informacji którą przekazujemy w tej chwili skupiamy się na nowym przepisie który wszedł w życie, a który dotyczy wszystkich posiadających kasy fiskalne ( dosłownie 100%).
Sprawa dotyczy dotyczy stawek VAT,  a ściślej mówiąc, tak zwanej matrycy VAT. Każdy to ma w swojej kasie / drukarce fiskalnej tylko nie zawsze jest tego świadom. Cóż można było o tym zapomnieć gdyż ustalana była (matryca) przy fiskalizacji, a dla wielu z Państwa to już kawałek czasu. 
Obecnie ustawodawca nałożył na właścicieli kas i drukarek fiskalnych obowiązek zmiany tej matrycy. Macie Państwo dokonać stosownych zmian do końca lipca bieżącego roku. 
 A co do momentu zmiany czyli do końca lipca?. Do 31 lipca 2019 r. można po prostu rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT (§59.). Ale już od pierwszego sierpnia musicie mieć Państwo w swoich urządzeniach nową matrycę VAT.
Inaczej wygląda natomiast sprawa kas fiskalnych ( nie ważne których) kupowanych od 1 maja. Tutaj zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.
 PONIŻEJ PEŁNA NOWA MATRYCA STAWEK VAT ( z rozporządzenia):
Litera „A” – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
Litera „B” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
Litera „C” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
Litera „D” – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
Litera „E” – przypisane zwolnienie od podatku,
Litery „F” i „G” – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
I tyle w sprawie stawek VAT - proszę o tym wymogu pamiętać wcześniej, bo na ostatnią chwilę może być za późno....

KASY FISKALNE ONLINE SĄ FAKTEM

No i dokonał się online!

Ostatni element układanki w sprawie kas fiskalnych online wskoczył na swoje miejsce.

Generalnie teraz już nie będzie odwrotu.

Najpierw Sejm, później Senat a teraz jest podpis Prezydenta, czyli witamy w świecie online.

Co się zmieni? - nie wiele (jak na teraz). Pierwsze grupy zobligowane do wymiany kas "zwykłych" na kasy fiskalne online są znane i mają czas na to do 1 stycznia przyszłego roku. Kiedy się zacznie ? - zacznie się od momentu gdy kasy fiskalne online pojawią się fizycznie na rynku, gdy przepisy wykonawcze będą już dostępne, nawiasem mówiąc -"projekt rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących"- znajduję się jeszcze w konsultacjach, a uwagi do projektu można składać jeszcze do 9 kwietnia. Kto bardzo chce może sobie przeczytać ten projekt, jest dostępny tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12321436/12580423/12580424/dokument387611.pdf

CO MUSZĄ bezwzględnie zrobić wszystkie osoby przechodzące na online.

Po pierwsze odczytać stare kasy i kupić nowe fiskalizując je co połączone jest z kolejnym wymogiem - trzeba zapewnić dostęp do internetu!, a ten obowiązek będzie spoczywał na właścicielu kasy. To tyle na początek.

Czy wszyscy muszą mieć kasy fiskalne online?

NIE, przynajmniej na razie. Każdy kto zakłada swój biznes ( a nie jest obligatoryjnie zmuszany - z mocy ustawy - do zakupu online mogą sobie spokojnie czekać i zobaczyć co będzie. Pośpiechu dla wielu z Państwa nie ma.

Czy będzie drożej?, nie powinno być ale pewne składowe mogą zostać podwyższone i na to nie mamy wpływu.

Na rynku wirują różne ceny ale nie będziemy ich powielać bo napisać coś odpowiedzialnie to jedno, a wróżyć z fusów to drugie.

Kasy już niedługo (fizycznie) będziemy mieli, - choćby żeby pooglądać :), kupić też.

Jak zwykle gdy będą nowe wiadomości, to napiszemy.

   KASY FISKALNE ONLINE STAJĄ SIĘ FAKTEM!


Kolejna informacja (bardzo już szczegółowa) dotycząca losu ustawy o kasach fiskalnych. 15 marca Sejm przyjął ustawę, wprowadzającą zapowiadane tyle już razy, nowy typ kasy rejestrującej - kasę fiskalną online.

Teraz ustawy trafią do Senatu i do podpisu przez Prezydenta.
Co właściwie się zmieniło i stało?
Uchwalone ustawy sankcjonują wiedzę jaką mieliśmy od dawna. Terminy, daty pozostają właściwie bez zmian. Kasy i drukarki w wersji online mają być dostępne od 1 maja 2019 roku i od tego dnia będzie można już nabywać. Ale jak pisaliśmy wcześniej, będzie można ale konieczność ich posiadania wystąpi dopiero od 1 stycznia 2020 roku i to dla pierwszej grupy przewidzianej w ustawie. Od 1 maja kasy mają być w sprzedaży i funkcjonować ma Centralne Repozytorium Kas (to tam będą spływać informacje z kas online). Jedyną nowością jeśli można tak powiedzieć, jest termin zawarty w ustawie a dotyczący kas z kopią papierową (dwu rolkowymi) - wprowadzono graniczną datę do której można będzie takie kasy fiskalne kupować, datą jest 30 czerwca 2019r. Natomiast jeśli chodzi o kasy z elektronicznym zapisem kopi, to pozostaną one z nami aż do 31 grudnia 2022 roku. Co do ulgi za zakup kasy fiskalnej to odrzucono poprawkę zwiększającą kwotę rekompensaty i zostaliśmy przy kwocie 700 złotych. Uwaga dotycząca kas już będących w użyciu, nie będzie obligatoryjnego wymogu wymiany, będzie można je dalej użytkować ale tylko do zapełnienia pamięci fiskalnej - chyba że będzie się w grupie przewidzianej do systematycznej wymianie kas, wtedy nie będzie odwrotu, trzeba będzie kasę wymienić. 

 

 

Dla przypomnienia jak to będzie wyglądać:
- 1 stycznia 2020 roku - obowiązek posiadania kas online przez paliwową branżę i     mechaników pojazdów, a także wulkanizatorów (naprawa opon)
- 1 lip a 2020 roku - obowiązek posiadania kas online przez hotele, gastronomię,   oraz tu pewnego rodzaju nowość - sprzedaż węgla.
- 1 stycznia 2021 roku - do obowiązku posiadania kas online włączone zostaną   następujące działalności :
 kosmetyka, 
 kosmetologia, 
 fryzjerstwo, 
 usługi budowlane, 
 lekarze,
 prawnicy
 działalność usługowa typu fitness.

 

kasy fiskalne novitus warszawa_online_ready

NOWA OFERTA NOVITUS NA 2019 rok.

Naprawdę ważna informacja dla klientów kupujących kasy fiskalne raz tych którzy mają zamiar dokonać takiego zakupu. W trwającym zamieszaniu związanym z kasami fiskalnymi nasz partner, firma Novitus postanowiła pomóc w dylematach które mają zapewne wszyscy przyszli nabywcy kas fiskalnych (przed okresem online) i ułatwić podejmowanie decyzji związanych z wyborem i obawą co dalej. Znany był i szeroko wykorzystywany program ON-LINE READY właśnie firmy Novitus. Ten program zakończył się na przełomie roku bo uwzględniał wejście kas fiskalnych online od 1 stycznia 2019. Tak się nie stało, online nie wszedł ale osoby które wybrały Novitus są bezpieczne. Obojętnie kiedy wejdzie, oni pewni są że ich sprzęt  (kasa fiskalna lub drukarka) będzie zmodernizowany lub wymieniony na spełniający zapowiadane wymogi. Obecna sytuacja spowodowała że firma Novitus w poczuciu odpowiedzialności odpowiada na fakt braku ustawy o online i nie pozostawia swoich klientów z niczym.

I to jest ta dobra wiadomość, zapadła decyzja o kontynuacji programu Novitus ON-LINE READY dla osób kupujących kasy lub drukarki fiskalne w 2019 roku.

Jak to zrobić?. Podstawowym działaniem będzie: rejestracja urządzenia (kasy lub drukarki) na stronie programu oraz wygenerowanie certyfikatu promesy, która wystawiona zostanie dla konkretnego urządzenia firmy Novitus.
Regulamin akcji ON-LINE READY :
REGULAMIN
Kasy fiskalne rejestrujemy tutaj : https://online.novitus.pl/zarejestruj-kase
Urządzenia - kasy fiskalne i drukarki fiskalne które zostały przypisane do projektu:

PROGRAM ZAMKNIĘTY !
kasy_fiskalne_novitus_online_ready

Przepisy dotyczące kas fiskalnych online zostały przesunięte na kiedy?, nie wiadomo, ich wdrożenie na zapowiada się na rok 2019 i tyle. 

Według założeń i planów kasy fiskalne online mają być wprowadzane sukcesywnie dla wielu grup podatników ale tymczasowo koncentrujemy się na pierwszej grupie wymienionej w projekcie ustawy. Z pozostałymi aspektami wprowadzania kas fiskalnych online możecie się Państwo zapoznać tutaj.

 

 Pierwsze grupy podatników dla których ma być OBOWIĄZKOWY ONLINE to:

  • - branża paliwowa - sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych

  • - naprawy pojazdów silnikowych, motorowerów ( w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz wymiany opon lub dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

 

To zmyślą o nich (ale także dla wszystkich pozostałych podatników) producenci przygotowali propozycje i zobowiązania dotyczące zmian w urządzeniach rejestrujących.

Poniżej przedstawiamy propozycje i deklaracje producentów dotyczące nowego rodzaju urządzeń.

Novitus_kasfisk_kasy fiskalne_tanio_Warszawa
kasy fiskalne online_Warszawa_Novitus_KasFisk

Firma Novitus jest gotowa na nadchodzące zmiany dotyczące kas i drukarek fiskalnych. 
Każdy kupujący kasy czy drukarki fiskalne produkowane przez Novitus S.A. może teraz wziąć udział w programie "Novitus On-line Ready", który oferuje możliwość preferencyjnej usługi w zakresie modernizacji zakupionego urządzenia i dostosowania go do nowych przepisów, albo zakupu kolejnego nowego urządzenia ze specjalnym preferencyjnym rabatem.
Program zapewnia że zakup urządzenia fiskalnego Novitus do końca 2018 roku będzie objęty systemem aktualizacji takiego urządzenia, wynikającego z wprowadzenia systemu kas on-line i centralnego systemu fiskalnego.

Dla chętnych do skorzystania z programu zapewnimy: 

- bardzo atrakcyjne warunki dostosowania Twojego urządzenia do nowych            przepisów,

- lub preferencyjne warunki zakupu nowego urządzenia.

Co koniecznie trzeba zrobić?! 

Pobrać "Promesę Novitus On-line Ready" format PDF - POBIERZ. Znajduje się tam wyjaśnie kolejnych kroków w działaniu Programu.

Pobrać regulamin programu format PDF - POBIERZ.
Zarejestrować urządzenie zakupione w roku 2018 na stronie internetowej
https://online.novitus.pl/zarejestruj-kase najpóźniej do dnia 20.01.2019.  

Pobrać wygenerowany Certyfikat Promesy w formacie PDF, gdyż jest to jedyny dokument potwierdzający dokonanie poprawnej rejestracji i chęci uczestnictwa w programie. 
Każdy Certyfikat zawierać będzie dane Twojej firmy oraz unikatowy numer, identyfikujący Twoje uprawnienia z tytułu Promesy. 


UWAGA!
Realizacja Promesy będzie możliwa dopiero gdy w życie wejdą odpowiednie przepisy, o których mowa w Regulaminie Programu. Gdy przepisy wejdą w życie, na stronie www.online.novitus.pl, zostanie uruchomiona dodatkowa funkcja "SKORZYSTAJ Z PROMESY", przy pomocy której posiadacz Certyfikatu będzie mógł zrealizować swoje uprawnienia. 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY URZĄDZENIA FISKALNE WCHODZĄCE W SKŁAD PROGRAMU

                                                      

Model urządzenia          Opcja modernizacji za 490zł netto     Opcja rabatu preferencyjnego

Kasa Nano E                                             TAK                                                                   TAK

Kasa Mała Plus E                                      TAK                                                                  TAK

Kasa Sento Lan E                                     TAK                                                                   TAK

Kasa Sento Lan E +                                  TAK                                                                   TAK

Kasa Soleo Lan E                                     TAK                                                                   TAK

Kasa Next                                                  TAK                                                                   TAK

Drukarka Deon E                                       TAK                                                                  TAK

Drukarka Bono E                                      TAK                                                                   TAK

Drukarka HD E                                          TAK                                                                   TAK

Kasa Mała Plus                                          NIE                                                                   TAK

Kasa Sento E                                             NIE                                                                   TAK

Kasa PS4000 E                                          NIE                                                                   TAK

Drukarka Delio Prime E                            NIE                                                                   TAK

PROGRAM ZAMKNIĘTY !
kasy online posnet warszawa

Firma POSNET złożyła następującą deklarację dotyczącą kas fiskalnych online, podkreślając że ich produkty nie będą droższe od obecnie oferowanych na rynku. Pozwalamy sobie zaprezentować poniżej pełny tekst oświadczenia wraz z przykładem wyliczenia cen kasy fiskalnej w wersji online.

Komunikat Prezesa Zarządu „POSNET Polska” S.A.

Postępujące prace nad nowym rozporządzeniem w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące budzą coraz szersze zainteresowanie podatników, handlowców i usługodawców stosujących już obecnie kasy fiskalne. Kierowane są, bezpośrednio do „POSNET Polska” S.A. oraz za pośrednictwem partnerów handlowo-serwisowych, liczne zapytania dotyczące nowego standardu urządzeń fiskalnych. Wśród nich, jednym z najczęściej powtarzających się, są zapytania o koszty związane z zakupem kas spełniających wymogi projektowanego rozporządzenia.

„POSNET Polska” S.A., wiodący producent urządzeń fiskalnych, posiadający ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży fiskalnej, bazując na analizie zapisów nowo projektowanego rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (aktualnie projekt rozporządzenia jest po konsultacjach społecznych), informuje, że pomimo bardzo dużych nakładów inwestycyjnych, koniecznych do poniesienia w związku z zaprojektowaniem od podstaw części elektronicznej oraz napisaniem oprogramowania do obsługi nowego typu urządzeń fiskalnych, które będą certyfikowane a następnie wprowadzane do obrotu na bazie wspomnianych przepisów, nie nastąpi wzrost cen tych urządzeń w ofercie „POSNET Polska” S.A., w stosunku do stosowanych przez „POSNET Polska” S.A., w jego aktualnej ofercie, cen odpowiedników handlowych tychże urządzeń.

Powyższe zapewnienie „POSNET Polska” S.A. składa się na podstawie analizy zapisów technicznych i prawnych, znajdujących się w projektowanym rozporządzeniu w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. W sytuacji wprowadzenia istotnych zmian w końcowym brzmieniu tegoż rozporządzenia lub innych zmian otoczenia prawnego rynku urządzeń fiskalnych w Polsce, przedmiotowe zapewnienie przestaje być aktualne.

Robert Abramczuk
Prezes Zarządu „POSNET Polska” S.A.

PRZYKŁAD

Nowa kasa Posnet ONLINE: 1299 zł netto
Odliczenie proponowane przez Ministerstwo Finansów: 700 zł netto
Realny koszt zakupu nowej kasy ONLINE netto: 599 zł

AKTUALIZACJA -

Firma POSNET S.A. PODAŁA WYKAZ URZĄDZEŃ KTÓRE ZOSTANĄ DOSTOSOWANE DO WERSJI  ONLINE

kasy_fiskalne_online_warszawa_posnet_ulga_na zakup_kasy
kasy_fiskalne_online_posnet_warszawa_kasfisk
kasy fiskalne online_KasFisk_Fawag_WARSZAWA

Firma Lubelska Fabryka Wag FAWAG S.A producent najmniejszej i najtańszej małej kasy fiskalnej FAWAG Lite złożył zapewnienie i ofertę dotyczącą sytuacji po wejściu w życie ustawy wprowadzającej kasy online:

 

 Przy zakupie kasy FAWAG Lite każdy użytkownik otrzyma Kupon, który uprawniać będzie do zakupu kasy FAWAG Lite  w wersji OnLine z upustem w wysokości 200zł oraz dodatkowo producent zaoferuje wydłużoną gwarancję na powyższą kasę - 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną kasy w wersji OnLine.

bottom of page